Subvencionirana šolska prehrana

Statusi dijakov

Navodila za izpolnitev obrazca glede na posamezen status so podana na strani statusi dijakov.

Vloge za pridobitev statusa

  • dijak, ki se vzporedno izobražuje (obrazec 1);
  • zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov (obrazec 2).
  • status športnika (vrhunski, perspektivni) (obrazec 3),
  • status kulturnika (obrazec 4),
  • dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne prireditve ter izmenjave (obrazec 5);
  • dijak raziskovalec (obrazec 6),
  • dijak, ki prihaja iz tuje države (obrazec 7),
  • dijak s posebnimi potrebami (obrazec 8),

Osebni izobraževalni načrt (OIN)

Interesne dejavnosti

Poklicna matura

Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti

Drugo