Dijaška skupnost združuje razredne predstavnike dijakov vseh izobraževalnih programov na šoli. Predstavniki dijaške skupnosti zastopajo interese vseh dijakov in se zavzemajo za njihovo uresničevanje. Pri svojem delu delujejo v skladu z načeli Dijaške organizacije Slovenije, kar pomeni demokratično, prepoznavno in solidarno. V okviru svojega delovanja v dijaški skupnosti dijaki pridobijo raznolika znanja in sposobnosti za izvajanje različnih nalog in dejavnosti. Njihovo delo temelji na učinkovitem posredovanju informacij ostalim dijakom. Dela in naloge dijaške skupnosti koordinira in usmerja mentor. Dijaška skupnost aktivno sodeluje z vodstvom šole in z učitelji. Njena pomembna naloga je tudi vzpostavitev dobre komunikacije med dijaki in učitelji ter zagovarjanje kvalitetnih odnosov v šoli.

Predstavniki programov farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, kozmetični tehnik in zobotehnik sestavljajo izvršni odbor Dijaške skupnosti, ki se redno sestaja in obravnava aktualna dogajanja. Predstavniki vseh oddelkov pa se udeležujejo širših sej Dijaške skupnosti, na katerih analizirajo učni uspeh, sprejemajo pobude in mnenja ter obravnavajo aktualne dogodke. Predstavniki oddelkov poročajo na sejah in nato na razrednih urah seznanjajo sošolce o obravnavanih temah. Predsednik aktivno sodeluje z Dijaško skupnostjo Ljubljana in Dijaško organizacijo Slovenije.

Shema dijaške skupnosti v šolskem letu 2022/23

Predsednik DS SŠFKZ: Emil Ramić, 4. Fa

Podpredsednica DS SŠFKZ: Pia Primc, 4. Zb

Sekretarka: Adelina Zakirova, 4. L

Predstavnica PROGRAMA FARMACEVTSKI TEHNIK: Valentina Štrukelj, 3. Fc
Predstavnik PROGRAMA KOZMETIČNI TEHNIK: Maša Prešeren, 4. Kb
Predstavnica PROGRAMA TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE: Adelina Zakirova, 4. L
Predstavnica PROGRAMA ZOBOTEHNIK:  Rina Kovačič, 4. Zb

Administratorji šolskega instagram profila in informacijske točke ssfkz.si:

  • Nina Oblak, 4. Kb
  • Matic Videnič, 2. Zb
  • Klara Germek , 2. Za
  • Nikola Nasev (dron), 2. Zb
  • odgovorni administrator: mentor dijaške skupnosti SŠFKZ

Odgovorni administratorji instagram profilov posameznega programa

SŠFKZ.KT: Nina Oblak (4. Kb) / Odgovorna administratorka: Darja Kogovšek Grubelić
SŠFKZ.FT: Martina Lampret (4. Fc) / Odgovorna administratorka: Ljubica Gabrovšek
SŠFKZ.TLB: Svit Jeram (4. L) / Odgovorna administratorka: Sara Zavec
SŠFKZ.ZT: Klara Germek (2. Za) / Odgovorni administrator: Simon Fabjan  

Predstavnica DS SŠFKZ v DOS in DSL: Tina Bergant, 4. Fc
Predstavnica v komisiji za kakovost: Valentina Štrukelj, 3. Fc
Predstavnica v komisiji za kakovost prehrane: Adelina Zakirova, 4. L
Predstavnik v šolskem skladu in komisiji za nagrade in priznanja: Emil Ramić, 4. Fa
Predstavnik v upravnem odboru SŠFKZ: Emil Ramić, 4. Fa
Predsednik organizacijsko-izvršnega odbora DS SŠFKZ: Emil Ramić, 4. Fa
Predsednica Zdrave šole: Nika Hotujec, 2. Kb

Mentor skupnosti dijakov je Jošt Hren.

Vaša mnenja, pohvale in pripombe, lahko pošljete na ssfkz.dp@gmail.com.