Dijaška skupnost združuje razredne predstavnike dijakov vseh izobraževalnih programov na šoli. Predstavniki dijaške skupnosti zastopajo interese vseh dijakov in se zavzemajo za njihovo uresničevanje. Pri svojem delu delujejo v skladu z načeli Dijaške organizacije Slovenije, kar pomeni demokratično, prepoznavno in solidarno. V okviru svojega delovanja v dijaški skupnosti dijaki pridobijo raznolika znanja in sposobnosti za izvajanje različnih nalog in dejavnosti. Njihovo delo temelji na učinkovitem posredovanju informacij ostalim dijakom. Dela in naloge dijaške skupnosti koordinira in usmerja mentor. Dijaška skupnost aktivno sodeluje z vodstvom šole in z učitelji. Njena pomembna naloga je tudi vzpostavitev dobre komunikacije med dijaki in učitelji ter zagovarjanje kvalitetnih odnosov v šoli.

Predstavniki programov farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, kozmetični tehnik in zobotehnik sestavljajo izvršni odbor Dijaške skupnosti, ki se redno sestaja in obravnava aktualna dogajanja. Predstavniki vseh oddelkov pa se udeležujejo širših sej Dijaške skupnosti, na katerih analizirajo učni uspeh, sprejemajo pobude in mnenja ter obravnavajo aktualne dogodke. Predstavniki oddelkov poročajo na sejah in nato na razrednih urah seznanjajo sošolce o obravnavanih temah. Predsednik aktivno sodeluje z Dijaško skupnostjo Ljubljana in Dijaško organizacijo Slovenije.

Shema dijaške skupnosti v šolskem letu 2023/24

Predsednica DS SŠFKZ: Žana Čamdžić, 3. Fb
Podpredsednica DS SŠFKZ: Neli Rotar, 3. Fb
Sekretarka: Tinkara Prosenc, 3. Fb

Predstavnica PROGRAMA FARMACEVTSKI TEHNIK: Valentina Štrukelj, 4. Fc
Predstavnica PROGRAMA KOZMETIČNI TEHNIK: Tina Horvat, 2. Ka
Predstavnik PROGRAMA TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE: Luka Šipraga, 3. L
Predstavnica PROGRAMA ZOBOTEHNIK:  Klara Germek, 3. Zb

Administratorji šolskega instagram profila in informacijske točke ssfkz.si:

  • Zoja Kosec, 3. Fc
  • Klara Germek, 3. Zb
  • odgovorni administrator: mentor dijaške skupnosti SŠFKZ

Odgovorni administratorji instagram profilov posameznega programa

SŠFKZ.FT: Elizabeta Dovč Beltram, 3. Fa / Odgovorna administratorka: Ljubica Gabrovšek
SŠFKZ.KT: Tina Horvat, 2. Ka / Odgovorna administratorka: Darja Kogovšek Grubelić
SŠFKZ.TLB:  Urška Logonder, 3. L / Odgovorna administratorka: Sara Zavec
SŠFKZ.ZT: Klara Germek, 3. Zb / Odgovorni administrator: Simon Fabjan

Predstavnik DS SŠFKZ v DOS in DSL: Žana Čamdžić, 3. Fb
Predstavnik v komisiji za kakovost: Neža Igličar, 2. Fa
Predstavnik v komisiji za kakovost šolske prehrane: Neja Grčar, 3. Fb
Predstavnik v Komisiji za nagrade in priznanja: Lara Jeran, 4. Fb
Predstavnik v Upravnem odboru šolskega sklada SŠFKZ: Žana Čamdžić, 3. Fb
Predstavnik v timu Zdrava šola: Nika Hotujec, 2. L

Mentor skupnosti dijakov je Jošt Hren.

Vaša mnenja, pohvale in pripombe, lahko pošljete na ssfkz.dp@gmail.com.