Šolska pravila

Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur.l. RS št. 30/2018) ravnateljica Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, določa:

  1. Hišni red (velja od 17. 11. 2021 dalje)
    Hišni red zagotavlja nemoten potek življenja in dela v šoli. Obvezen je za vse dijake, vse v šoli zaposlene delavce in za vse druge osebe, ki se zadržujejo v šolski zgradbi.
  2. Dopolnila hišnega reda v obdobju nevarnosti covid-19 (veljajo od 17. 11. 2021 dalje)
  3. Druga šolska pravila (veljajo od 17. 11. 2021 dalje)
    Urejajo oblike sodelovanja s starši, določajo pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti, oprostitve sodelovanja pri pouku športne vzgoje iz zdravstvenih razlogov, izrekanje vzgojnih in alternativnih ukrepov ter zagotavljanje varnosti in zdravja dijakov.
  4. Merila in postopki za podeljevanje priznanj

Šolska pravila veljajo od 1. 2. 2020 dalje.

Uporaba orodij za poučevanje na daljavo

Ocenjevanje

Opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini

Šolska prehrana