Šolska pravila

Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur.l. RS št. 30/2018) ravnateljica Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, določa:

  1. Hišni red (velja od 1. 9. 2023 dalje)
    Hišni red zagotavlja nemoten potek življenja in dela v šoli. Obvezen je za vse dijake, vse v šoli zaposlene delavce in za vse druge osebe, ki se zadržujejo v šolski zgradbi.
  2. Dopolnila hišnega reda v obdobju nevarnosti covid-19 (veljajo od 17. 11. 2021 dalje)
  3. Druga šolska pravila (veljajo od 1. 9. 2023 dalje)
    Urejajo oblike sodelovanja s starši, določajo pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti, oprostitve sodelovanja pri pouku športne vzgoje iz zdravstvenih razlogov, izrekanje vzgojnih in alternativnih ukrepov ter zagotavljanje varnosti in zdravja dijakov.
  4. Merila in postopki za podeljevanje priznanj
  5. Pravila o organiziranju in izvajanju interesnih dejavnosti (veljajo od 1. 9. 2023 dalje)

Uporaba orodij za poučevanje na daljavo

Ocenjevanje

Opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini

Šolska prehrana