Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je vključevanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) k večji usposobljenosti vodstvenih delavcev, učiteljev in dijakov preko uporabe sodobnih informacijskih-digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov.

Razvojni tim VIZ-a bo pripravil digitalno strategijo za VIZ. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc.

Konzorcijski partnerji: Zavod Republike Slovenije za šolstvo (poslovodeči partner) in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – ARNES

Finančna podpora – Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.