Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je oktobra 2022 objavilo Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2023/24. Objavljamo povzetek rokovnika, ki ga najdete tudi na spletnih straneh MIZŠ.

Datum Dejavnost
17. in 18. 2. 2023 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.
2. 3. 2023 Zadnji dan za oddajo prijavnice za opravljanje preizkusa ročnih spretnosti, sposobnosti za razlikovanje  barv in smisla za oblikovanje za program zobotehnik.
15 in 16. 3. 2023 Izvedba preizkusa za program zobotehnik na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
27. 3. 2023 Zadnji dan za obveščanje kandidatov o uspehu na preizkusu ročnih spretnosti.
3. 4. 2023 Zadnji dan za oddajo prijave za vpis v 1. letnik srednje šole.
  7. 4. 2023 Objava številčnega stanja prijav na spletnih straneh MIZŠ in na spletni strani naše šole.
10. 4. do 24. 4. 2023 25. 4. 2023 Možnost za morebitne prenose prijav kandidatov za vpis v šolsko leto 2023/24.
Objava podatkov o stanju prijav po zaključenem prenosu prijav na spletni strani.
16. 5. 2023 Zadnji dan za prijavljanje dijakov, ki že obiskujejo 1. letnik in se želijo preusmeriti (samo na šole, kjer so še prosta mesta) in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.
29. 5. 2023 Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa.
16. 6.  – 21. 6. 2023 Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka.
21. 6. –  23. 6. 2023 Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka.
29. 6. 2023 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka na SŠFKZ.
30. 6. 2023 Zadnji dan za vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu.
3. 7. 2023 Objava preostalih prostih mest na spletni strani – MIZŠ.