Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na svoji spletni strani objavilo rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2024/25. Objavljamo povzetek rokovnika:

Datum Dejavnost

16. in 17. 2. 2024

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.

4. 3. 2024

Zadnji dan za oddajo prijavnice za opravljanje preizkusa ročnih spretnosti, sposobnosti za razlikovanje  barv in smisla za oblikovanje za program tehnik zobne protetike.

13. 3. 2024

Izvedba preizkusa ročnih spretnosti za program tehnik zobne protetike.

28. 3. 2024

Zadnji dan za obveščanje kandidatov o uspehu na preizkusu.

2. 4. 2024

Zadnji dan za oddajo prijave za vpis v 1. letnik srednje šole.

8. 4. 2024

Objava številčnega stanja prijav na spletnih straneh MVI in na spletni strani šole.

9. 4. do 23. 4. 2024
(do 15.00 ure)
25. 4. 2024

Možnost za morebitne prenose prijav kandidatov za vpis.

Objava podatkov o stanju prijav po zaključenem prenosu prijav na spletni strani MVI in na spletni strani šole.

16. 5. 2024

Zadnji dan za prijavljanje dijakov, ki že obiskujejo 1. letnik in se želijo preusmeriti (samo na šole, kjer so še prosta mesta) in učencev, ki se zadnje šolsko leto izobražujejo v tujini.

29. 5. 2024

Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa (na e-naslove staršev).

17. 6.  – 21. 6. 2024

Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka.

21. 6. –  26. 6. 2024

Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka.

2. 7. 2024

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka. Kandidati dobijo podatke na SŠFKZ.

3. 7. 2024

Zadnji dan za vpis kandidatov, ki so bili sprejeti v 2. krogu.

4. 7. 2024

Objava preostalih prostih mest na spletni strani MVI.