Konzultacije

Šola za odrasle udeležence izrednega izobraževanja ponuja konzultacije na katerih učitelj udeležence seznani z vsebinami posamezne programske enote, o načinu ocenjevanja znanja (oblike izpita, kriteriji na izpitu), s primeri izpitnih vprašanj ali primeri izpitnih nalog in informacijami o priporočeni literaturi.

Skupinske konzultacije

Pri strokovnih modulih v posameznih programih so brezplačne skupinske konzultacije namenjene udeležencem, ki imajo organiziran praktični pouk (1. oz. 2. leto izobraževanja). Udeleženci, ki so s prakt. poukom že zaključili v preteklih letih izobraževanja, se lahko po predhodni prijavi vključijo v skupinske konzultacije, ki potekajo izven prakt. pouka, sicer pa so njim namenjene individualne konzultacije.

Skupinske konzultacije potekajo na daljavo (Teams, Zoom) ali v šoli.
O terminih za skupinske konzultacije posameznih strokovnih predmetov so udeleženci obveščeni po elektronski pošti.
Po izvedenih skupinskih konzultacijah in izven teh terminov so v šolskem letu možne tudi individualne konzultacije, vendar jih udeleženci plačajo po ceniku šole.

Individualne konzultacije

Pri splošnih predmetih SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, MATEMATIKA, UMETNOST, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA, BIOLOGIJA, FIZIKA, KEMIJA in INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA so v vseh izobraževalnih programih na voljo individualne konzultacije.
Za termine individualnih konzultacij se udeleženci sami dogovorijo z učitelji posam. predmetov oz. modulov preko elektronske pošte (elektronski naslovi učiteljev so navedeni na spletni strani šole). Individualne konzultacije so plačljive.