SKLOP 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK ORGANIZATOR
ŠPORTNE DEJAVNOSTI          
Jesenski športni dan 7 7 7 7 aktiv učiteljev ŠVZ
Zimski športni dan 7 7 7 7 aktiv učiteljev ŠVZ
Dan z razrednikom 7 7 7   razredniki
Poletni športni dan 4 4     aktiv učiteljev ŠVZ
SKUPAJ   25 25 21 14  
 
KULTURNE DEJAVNOSTI          
Angleška predstava 3 3 3 3 Romana Forte
Kulturni dan (gledališka/filmska predstava in ogled knjižnega sejma) 5 5 5 5 Vesna Lavrič in drugi učitelji SLO
Ogled umetniške razstave 2 2 2 2 Mateja Cigula
Knjižnična vzgoja 3 4     Karla Ferlic
SKUPAJ 13 14 10 10  
 
ZDRAVJE          
Sistematski zdravniški pregled s predavanjem 6 (5 pregled, 1 predavanje)   6 (5 pregled, 1 predavanje)   Lidija Ribič
Sistematski zobozdravstveni pregled 2 (1 pregled, 1 predavanje)   2 (1 pregled, 1 predavanje)   Lidija Ribič
Predavanje Krvodajalstvo in Nosečnost, porod…       2 (1 krvodajalstvo, 1 nosečnost, 0 porod…) Sabina Turšič
Varnost in zdravje pri delu in požarna varnost   2     Maja Kumar
SKUPAJ 8 2 8 2  
 
RAZVOJ KOMPETENC          
Spoznavanje in trening socialnih veščin 7 (spoznavni dan) + 6 (trening socialnih veščin)       ŠSD/razredniki 1. letnikov, Center za pomoč mladim
Metode uspešnega učenja 2       Manja Lokar
Mladost brez zasvojenosti 2       ŠSD/CPM
Preventiva medvrstniškega nasilja   3     ŠSD/Gledališče zatiranih ali CPM
Varna raba spletnih okolij 2       ŠSD/Safe.si
Moja poklicna pot     2 3 Tatjana Lorencin
Preventiva v cestnem prometu       2 ŠSD/Zavod Varna pot
SKUPAJ 19 3 2 5  
 
VSEBINE POVEZANE S STROKO          
SKUPAJ   7 (16 v prenovljenih programih TLB in TZP)  28 20 9  
 
VSEBINE POVEZANE S STROKO – FT          
 

Projektno delo 7 ur

 

 

 

Učitelji SŠFKZ

 

 

Ogled radovljiškega lekarniškega in alkimističnega muzeja in mesta Radovljice 8 ur

 

 

Neda Veniger

 

 

Ogled Kemofarmacije 3 ure

 

 

Neda Veniger

 

 

Alternativne metode zdravljenja 2 uri

 

 

Ljubica Gabrovšek

 

 

Naravoslovna ekskurzija 8 ur

 

 

Aktiv KEM

 

 

Projektno delo 7 ur

 

 

Učitelji SŠFKZ

 

 

 

Ogled tovarne zdravil Krka 8 ur

 

Marija Čerin

 

 

 

Novosti v farmaciji 1 ura

 

Ljubica Gabrovšek

 

 

 

Izdelava herbarija 4 ure

 

Nadja Prijatelj in Ida Lapuh

 

 

 

Projektno delo 7 ur

 

Učiteljice stroke

 

 

 

 

Socialna farmacija skozi igro 6 ur

Meta Bokal

 

 

 

 

Ogled Sandoza (Leka) 3 ure

Marija Čerin

SKUPAJ

7

 28

20

9

 

 
VSEBINE POVEZANE S STROKO – KT          
  Projektno delo 7 ur       Učitelji SŠFKZ
    Strokovna ekskurzija v Kozmetiko Afrodita 8 ur     Anja Rogelj
    Ogled sejma Narava zdravje 7 ur     Anja Rogelj
    Novosti v kozmetiki 6 ur     Sabina Turšič
    Projektno delo 7 ur     Učitelji SŠFKZ
      Strokovna ekskurzija v Slovensko Bistrico in Velnes Laško 8 ur   Anja Rogelj
      Novosti v kozmetiki- podaljševanje nohtov s šablono 3 ure   Sabina Turšič
      Novosti v kozmetiki- spa pedikura 3 ure   Sabina Turšič
      Projektno delo 7 ur   Učitelji SŠFKZ
        Novosti v kozmetiki- aromaterapija 4 ure Sabina Turšič
        Novosti v kozmetiki- telesne nege 5 ur Sabina Turšič
SKUPAJ 7  28 20 9  
 
VSEBINE POVEZANE S STROKO – TLB          
  Projektno delo 7 ur       Učitelji SŠFKZ
  Naravoslovna ekskurzija Tehnopark Celje 9 ur       Aktiv BIO
    Naravoslovna ekskurzija 8 ur     Aktiv KEM
    Vsebine povezane s stroko – predavanje oz. ogled 4 ure     Vesna Grgur
    Strokovna ekskurzija Savinjska 9 ur     Vesna Grgur, Sara Zavec
    Projektno delo 7 ur     Vesna Grgur
      Vsebine povezane s stroko – predavanje oz. ogled 5 ur   Vesna Grgur, Sara Zavec
      Strokovna ekskurzija Maribor 8 ur   ?
      Projektno delo 7 ur   Sara Zavec
        Strokovna ekskurzija Golnik 9 ur Sara Zavec
SKUPAJ 16  28 20 9  
 
VSEBINE POVEZANE S STROKO – TZP/ZT          
  Projektno delo 7 ur       Učitelji SŠFKZ
  Naravoslovna ekskurzija Tehnopark Celje 9 ur       Aktiv BIO
    Strokovna ekskurzija v Interdent Celje 8 ur     Marta Šimic Zore
    Digitalna izbira barve zoba 4 ure     Valerija Sedlar
    Vleka folije 8 ur     Učitelji 2. letnikov
    Uvod v digitalno tehnologijo 1 ura     Simon Fabjan
    Projektno delo 7 ur     Učitelji SŠFKZ
      Strokovna ekskurzija v Polident, Volčja Draga 8 ur   Aleš Cerar
      Izdelava modela po Bauman metodi 5 ur   Tilen Majdič
      Projektno delo 7 ur   UČITELJI SŠFKZ
        Sodelovanje med zob.laboratorijem in ordinacijo 3 ure Tilen Majdič
        Implantati 3 ure Tilen Majdič
      ali Polzila 3 ure Jasna Perinčič Manfreda
      ali Kovinsko porcelanska mostovna konstrukcija 3 ure Uroš Molek
SKUPAJ 16  28 20 9  
 
IND PO IZBIRI DIJAKA 24 24 (24) 24
 
VSE INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ 96
105 (program TLB in TZP)
96 61 64