SKLOP 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK ORGANIZATOR
ŠPORTNE DEJAVNOSTI          
Jesenski športni dan sept 7 7 7 7 aktiv učiteljev ŠVZ
Zimski športni dan febr 7 7 7   aktiv učiteljev ŠVZ
Dan z razrednikom maj 7 7 7   razredniki
Poletni športni dan junij 7 7   aktiv učiteljev ŠVZ
SKUPAJ   28 28 21 7  
 
KULTURNE DEJAVNOSTI          
Filmska predstava 4 4 4 4 Ksenija HORVAT
Gledališka pedstava 4 4 4 4 Ksenija HORVAT
Ogled umetniške razstave 4 4 4 4 Mateja CIGULA
Knjižnična vzgoja 3 4   Karla FERLIC
Ogled kulturno zgodovinskih znamenitosti Lj 3   Lidija RIBIČ
SKUPAJ   18 16 12 12  
 
ZDRAVJE          
Sistematski zdravniški pregled s predavanjem 7 7   Lidija RIBIČ
Sistematski zobozdravstvenipregled 2 2   Lidija RIBIČ
Predavanje Krvodajalstvo in Nosečnost, porod…   2 Lidija RIBIČ in Sabina TURŠIČ
Varnost in zdravje pri delu in požarna varnost   3 2   Lidija RIBIČ
Skrb za duševno zdravje (delavnica) 2   šolske svet. delavke
SKUPAJ     9 5 11 2  
 
RAZVOJ KOMPETENC – DELAVNICE          
Spoznajmo se 2   šolske svet. delavke
Metode uspešnega učenja 3   šolske svet. delavke
Mladost brez zasvojenosti 3   šolske svet. delavke
Vzgoja za prijateljstvo 3   šolske svet. delavke
Projektni dan 6   projektna skupina
Komunicirajmo uspešno 2   šolske svet. delavke
Preventiva medvrstniškega nasilja 2   šolske svet. delavke
Varna raba spletnih okolij 2   šolske svet. delavke
Moja poklicna pot 2 3 šolske svet. delavke
Preventiva v cestnem prometu 3   Lidija RIBIČ
Preventiva v cestnem prometu 3 šolske svet. delavke
SKUPAJ   17 9 2 6  
 
VSEBINE POVEZANE S STROKO          
Ekskurzija, vključen ogled kult. zgod. znamenitosti   8   aktiv učiteljev FIZ/KEM, Anja ROGELJ
Ekskurzija, vključen ogled kult. zgod. znamenitosti   8   aktivi učiteljev strokovnh modulov
Projektno delo 6 6   projektna skupina
Ogledi, str. predavanja idr. po predlogu str. aktiva   12 6 aktivi učiteljev strokovnh modulov
Informativni dan 7 šolske svet. delavke
SKUPAJ   0 14 26 13  
 
IND PO IZBIRI DIJAKA 24 24 24 24
 
VSE INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ 96 96 96 64