Za pisne izpite kandidatom ne pošiljamo nobenih dodatnih obvestil, saj so datumi pisnih izpitov natančno določeni že s koledarjem poklicne mature.

Kandidati se na dan pisnega izpita zberete v šoli ob 8.40 uri. S seboj morate imeti osebno izkaznico ali drugi dokument s sliko zaradi identifikacije.

V avli v pritličju bo objavljen razpored kandidatov po nadstropjih oziroma učilnicah, sedežni red pa na vratih učilnic. Kandidati se takoj razporedite po učilnicah v skladu s sedežnim redom in opravite uvodne naloge (identifikacija, šifre, …).

Ker 39. člen PRAVILNIKA O POKLICNI MATURI določa, da kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je ura, mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave, te naprave pustite doma ali jih na dan pisanja oddate dežurnemu v pritličju šole.

Na pisnih izpitih kandidati lahko uporabljajo le dovoljene pripomočke, ki jih za vsak predmet določa izpitni katalog. Seznam dovoljenih pripomočkov je objavljen na oglasni deski za poklicno maturo.

Točno ob 9.00 uri začnete z reševanjem nalog.

Izpit iz matematike končate ob 11.00 uri, izpit iz slovenščine ob 11.10 uri, izpit iz tujih jezikov ob 11.20 uri. Izpit iz 2. predmeta farmacija, laboratorijska biomedicina in zobna protetika se zaključi ob 10.30 uri, izpit iz 2. predmeta kozmetika se zaključi ob 10.40 uri.

Izpitni red je določen s Pravilnikom o poklicni maturi in je objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra. Na oglasni deski v šoli so objavljeni dovoljeni pripomočki pri vseh pisnih izpitih. Kandidati ste dolžni upoštevati izpitni red in navodila nadzornih učiteljev.