Farmacevtski tehnik dela z zdravili. Njegovo delo je natančno in odgovorno. Temeljna strokovna znanja, ki jih pridobi v šoli, mora v praksi dopolnjevati, saj se načela zdravljenja bolezni s časom spreminjajo, farmacevtska industrija pa proizvaja vedno nova, učinkovitejša zdravila.


Zaposlitev

Farmacevtski tehnik se lahko zaposli v lekarnah, farmacevtski ali kozmetični industriji, galenskih laboratorijih, veledrogerijah in trgovinah z zdravilnimi zelišči, lahko pa nadaljuje šolanje.

Farmacevtski tehnik se lahko zaposli na številnih področjih. V farmacevtski industriji in galenskih laboratorijih sodeluje v proizvodnji zdravil. V kontrolno-analitskih laboratorijih izvaja kemijske, fizikalne in mikrobiološke analize, ki zagotavljajo kakovost zdravil. V veledrogerijah sodeluje pri oskrbi lekarn, specializiranih prodajaln in zdravstvenih zavodov z zdravili. V javnih, zasebnih in bolnišničnih lekarnah ter specializiranih prodajalnah obiskovalcem svetuje zdrav način življenja in pravilno uporabo zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov za nego. Zaposli se lahko tudi v sorodnih poklicih, npr. v kemični ali kozmetični industriji.

Nadaljevanje šolanja

Številni farmacevtski tehniki se odločijo za nadaljevanje šolanja. Odprta so jim vrata večine višjih in visokih šol ter fakultet, tudi na vseh študijskih smereh na Fakulteti za farmacijo. Za vpis na univerzitetne študije mora opraviti dodatni maturitetni predmet.

Predmetnik

Predmet/modul Kratica 1. letnik
ur/leto
2. letnik
ur/leto
3. letnik
ur/leto
4. letnik
ur/leto
Splošnoizobraževalni predmeti          
Slovenščina SLO 140 140 105 102
Angleščina/Nemščina ANG/NEM 105 105 105 102
Matematika MAT 105 105 105 101
Umetnost UME 68      
Zgodovina ZGO 68 34    
Geografija GEO 68      
Psihologija PSI     68  
Fizika FIZ 68 68    
Kemija KEM 105 100    
Biologija BIO 68      
Športna vzgoja ŠVZ 105 105 65 65
           
Strokovni moduli          
Zdravstvena vzgoja ZVZ 88      
Anatomija in fiziologija ANF   102    
Mikrobiologija in epidemiologija MBE   102    
Laboratorijsko delo v farmaciji LDF   102    
Zdravila ZDR     156 99
Oblikovanje zdravil OZD   35 137 49
Analiza zdravil AZD   35 135  
Rastlinske droge in naravne spojine RDN   35 123 114
Podjetništvo in komunikacija POD     102  
Genetika GEN   34    
Informacijsko komunikacijska tehnologija IKT 70      
Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni ILS       102
Zdravila-izbrana poglavja ZDR       34
Oblikovanje zdravil – izbrana poglavja OZD       132
Kozmetični izdelki KIZ       102
           
Skupaj število ur pouka   1058 1102 1101 988
           
Ostalo          
Aktivno državljanstvo AKD     35  
Interesne dejavnosti IND 96 96 61 64
Praktično usposabljanje z delom PUD     114 76

*V modul zdravstvena vzgoja je vključen tudi tečaj prve pomoči (ure iz odprtega kurikula).

Poklicna matura – predmeti

  1. Slovenščina (SLM) – pisni in ustni izpit.
  2. Farmacija (FAR) – pisni in ustni izpit.
  3. Tuji jezik (ANG, NEM) ali matematika (MAT) po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.
  4. Izdelek in zagovor (IZA).