V šolskem letu 2022/23 bo šola, v okviru evropskega programa Erasmus+ omogočila opravljanje praktičnega usposabljanja z delom. Šola je finančna sredstva pridobila že v šolskem letu 2020/21, vendar izmenjave dijakov zaradi epidemije covid-19 nismo uspeli izvesti. Projekt se bo začel s šolskim letom 2022/23, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale. Dijaki se morajo prijaviti na razpis, ki ga objavi šola.

Izbrani dijaki bodo tri oz. štiri tedne preživeli na Finskem, v Latviji, v Španiji ali v Češki republiki. Komunikacija bo potekala v angleščini, za Španijo je zaželeno tudi osnovno znanje španščine. Vsako skupino prvi teden bivanja v tujini spremlja učitelj. Dijaki se bodo domov vračali sami. Če bodo možnosti s strani partnerskih šol, bomo poskusili v projekt vključiti dodatno število dijakov. V program Erasmus+ so vključeni vsi štirje izobraževalni programi (FT, KT, TLB in ZT) in pet partnerskih šol. Izmenjava je za dijake 4. letnikov, v času jesenskih počitnic in dijake 3. letnikov, v času zimskih in prvomajskih počitnic.

Partnerske šole so:

 • Španija, Gijon: Instituto de Education Secundaria No. 1 de Gijon,
 • Španija, Kanarski otoki, Tenerife: Centro Integrado de Formacion Profesional Los Gladiolos,
 • Finska, Helsinki: Helsinki Kaupunki (Helsinki Vocational College),
 • Češka republika, Praga: Vyssí odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
 • Latvija, Jurmala, Riga: P. Stradins Medical College of the University of Latvija.

Med šolskim letom lahko pride do sprememb v izvedbi programa. To je odvisno od razmer na partnerskih šolah in epidemioloških razmer. Spremljajte razpise na šolski spletni strani in šolskih družbenih omrežjih.

Predviden načrt je naslednji:

PROGRAM FARMACEVTSKI TEHNIK:

 • Španija, No. 1 College v Gijonu, štirje dijaki/nje 4. letnika, vključuje jesenske počitnice 2021, štirje tedni,
 • Finska, Vocational College v Helsinkih, dva dijaka/inji 3. letnika, marec 2022, trije tedni,
 • Češka republika, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Pragi, dva dijaka/inji 3. letnika, predvidoma vključuje prvomajske počitnice 2022, samo za polnoletne dijake, trije tedni.

PROGRAM KOZMETIČNI TEHNIK:

 • Finska, Vocational College v Helsinkih, dve dijakinji 4. letnika, vključuje jesenske počitnice 2021, štirje tedni,
 • Finska, Vocational College v Helsinkih, dve dijakinji 3. letnika, marec 2022, štirje tedni,
 • Finska, Vocational College v Helsinkih, dve dijakinji programa izobraževanje odraslih, pomlad 2022, trije tedni,
 • Latvija, P. Stradins Medical College of the University of Latvija v Jurmali pri Rigi, dve dijakinji 4. letnika, vključuje jesenske počitnice 2021, trije tedni.

PROGRAM TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE:

 • Latvija, P. Stradins Medical College of the University of Latvija v Jurmali pri Rigi, dva dijaka/inji 4. letnika, vključuje jesenske počitnice 2021, trije tedni,
 • Španija, College No. 1 v Gijonu, dva dijaka/inji 4. letnika, vključuje jesenske počitnice 2021, štirje tedni,
 • Češka republika, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Pragi, dva dijaka/inji 3. letnika, predvidoma vključuje prvomajske počitnice 2022, trije tedni.

PROGRAM ZOBOTEHNIK:

 • Finska, Helsinki Vocational College v Helsinkih, trije dijaki/inje 3. letnika, marec 2022, trije tedni,
 • Češka republika, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Pragi, dva dijaka/inji 3. letnika, predvidoma vključuje prvomajske počitnice 2022, trije tedni.

Med šolskim letom lahko pride do sprememb. To je odvisno od razmer na partnerskih šolah. Spremljajte razpise na šolski spletni strani.

Merila za izbiro dijakov za praktično usposabljanje v tujini so opredeljena v Pravilih o izbiri dijakov za PUD v tujini.

Mednarodno sodelovanje koordinira Mateja KOLMANČIČ ŠUŠTAR.

Mednarodno sodelovanje v preteklih šolskih letih