1.PREDMET SLOVENŠČINA OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  SLM PISNO 1.POLA: razčlemba neumetnostnega besedila 60MIN  Pisni izpit:60 od 1do 8
      2.POLA: iterpretacija poljubnega umetnostnega besedila 60MIN    
       (kratke pesmi) ali odlomka umetnostnega besedila      
    USTNO PRIPRAVA NA ODGOVORE 15MIN Ustni izpit:40  
      USTNI IZPIT 20MIN    
2.PREDMET FARMACIJA OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  FAR PISNO Naloge so računske iz temeljnih znanj naslednjih modulov: 90MIN Pisni izpit:34 od 1 do 5
      1. Analiza zdravil-AZD      
      2. Oblikovanje zdravil-OZD      
    USTNO Vprašanja so iz  temeljnih znanj naslednjih modulov:   Ustni izpit:66  
      1. Zdravila-ZDR      
      2. Rastlinske droge in naravne spojine-RDN       
    PRIPRAVA NA ODGOVORE 15MIN    
      USTNI IZPIT 20MIN    
2.PREDMET KOZMETIKA OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  KZM PISNO Naloge so iz  temeljnih znanj naslednjih modulov: 90MIN Pisni izpit:40 od 1 do 5
      1. Somatologija-SOM       
      2. Koža in bolezni kože-KBK       
      3. Kozmetični izdelki-KIZ      
    USTNO Vprašanja so iz  temeljnih znanj naslednjih modulov:      
      1. Somatologija-SOM       
      2. Koža in bolezni kože-KBK       
      3. Kozmetični izdelki-KIZ      
      PRIPRAVA NA ODGOVORE 15MIN Ustni izpit:60  
      USTNI IZPIT 20MIN    
2.PREDMET LAB. BIOMEDICINA OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  LME PISNO Naloge so iz  temeljnih znanj naslednjih modulov: 90MIN Pisni izpit:50 od 1 do 5
      1. Medicinska mikrobiologija-MMB      
      2. Medicinska biokemija-MBK       
    USTNO Vprašanja so iz  temeljnih znanj naslednjih modulov:   Ustni izpit:50  
      1. Laboratorijska hematologija in transfuziologija-LHT        
      2. Medicinska biokemija-MBK       
      PRIPRAVA NA ODGOVORE 15MIN    
      USTNI IZPIT 20MIN    
2.PREDMET ZOBNA PROTETIKA OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  ZBP PISNO Naloge so iz  temeljnih znanj naslednjih modulov: 90MIN Pisni izpit:50 od 1 do 5
      1. Fiksna protetika-FIP      
      2. Totalna proteza-TOP       
      3. Delna proteza-DAP      
      4. Zobotehnični materiali in tehnologija-ZMT      
    USTNO Vprašanja so iz  temeljnih znanj naslednjih modulov:      
      1. Fiksna protetika-FIP      
      2. Totalna proteza-TOP       
      3. Delna proteza-DAP      
      4. Zobotehnični materiali in tehnologija-ZMT      
      PRIPRAVA NA ODGOVORE 15MIN Ustni izpit:50  
      USTNI IZPIT 20MIN    
3.PREDMET ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  ANG/NEM PISNO 1.POLA:bralno razumevanje 60MIN  Pisni izpit:60 od 1 do 5
      2.POLA:A-krajši pisni sestavek; B-daljši pisni sestavek 60MIN    
    USTNO PRIPRAVA NA ODGOVORE 15MIN Ustni izpit:40  
      USTNI IZPIT 20MIN    
3.PREDMET MATEMATIKA OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  MAT PISNO POLA: 9 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne  120MIN Pisni izpit:70 od 1 do 5
      naloge, od katerih kandidat izbere in reši dve      
    USTNO PRIPRAVA NA ODGOVORE 15MIN Ustni izpit:30  
      USTNI IZPIT 20MIN    
4.PREDMET IZDELEK IN
ZAGOVOR
OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  IZA-FT IZDELEK ŽREBANJE (PRED IZPITOM) ENEGA OD 41 IZDELKOV  90MIN Izdelek:80 od 1 do 5
        Načrtovanje:15  
          Izvedba:35  
          Dokumentacija:30  
    ZAGOVOR   DO 20MIN Zagovor:20  
4.PREDMET STORITEV IN
ZAGOVOR
OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  SZA-KT IZDELEK ŽREBANJE ENE STORITVE APRILA 120MIN Storitev:80 od 1 do 5
    1. KOZMETIČNA NEGA OBRAZA (KNO)   Načrtovanje:30  
    2. KOZMETIČNA NEGA TELESA (KNT) Izvedba:40  
          Dokumentacija:10  
    ZAGOVOR   DO 20MIN Zagovor:20  
4.PREDMET STORITEV IN
ZAGOVOR
OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  SZA-TLB IZDELEK ŽREBANJE DVEH STORITEV APRILA Storitev:80 od 1 do 5
    1. Laboratorijska hematologija in transfuziologija-LHT  120MIN Načrtovanje:4  
      2. Medicinska mikrobiologija-MMB 60MIN Izvedba:68  
      3. Medicinska biokemija-MBK 90MIN Dokumentacija:8  
    ZAGOVOR   DO 20MIN Zagovor:20  
4.PREDMET PRAKTIČNA OCENJEVANJE ČAS TOČKE OCENA
  PROTETIKA IN  IZDELEK ŽREBANJE STORITVE APRILA   Storitev:80 od 1 do 5
  ZAGOVOR   1. FIKSNA PROTETIK (FP)   Načrtovanje:5  
  PPZ-ZT   2. SNEMNA PROTETIKA (SP) Izvedba:70  
      PRIPRAVA IZDELKA 32UR Dokumentacija:5  
      FINALIZACIJA 3x45MIN  
    ZAGOVOR   DO 20MIN Zagovor:20