Tehnik laboratorijske biomedicine dela v čistem, svetlem, urejenem delovnem okolju – laboratoriju. Je človek, ki natančno in vestno pregleduje vzorce krvi, serumov, urina in drugih telesnih tekočin. S svojim delom tako pomaga zdravniku pri njegovi odločitvi za uspešno zdravljenje. V zadnjih nekaj letih se na trgu delovne sile povečuje potreba po tehnikih laboratorijske biomedicine. Kazalci kažejo, da se bo v prihodnjih letih povpraševanje po zaposlovanju tega kadra še povečalo zaradi staranja oz. upokojevanja zaposlenih na tem področju. Naša šola pa je edini izvajalec tega programa tako za odrasle kot za mladino.

Komu je izobraževanje namenjeno

Prekvalifikacija je primerna za udeležence po končani štiriletni srednji splošni, strokovni oz. tehnični šoli. Pogoj za vpis je dokončana štiriletna ali petletna (3 + 2) srednja šola z opravljenim zaključnim izpitom ali z maturo.

Prekvalifikacija v Tehnika laboratorijske biomecdicine v številkah

  • 2 leti
  • 14 teoretičnih izpitov
  • 9 strokovnih predmetov
  • 250 ur praktičnega pouka
  • 70 ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu

Priložnosti za zaposlitev

Tehnik laboratorijske biomedicine se lahko zaposli v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, inštitutih ali drugih zavodih v biokemičnih, hematoloških, urinskih, cito-histoloških, cito-patoloških, mikrobioloških, imunoloških, hormonskih, toksikoloških, citogenetskih, transfuzioloških laboratorijih ter v laboratorijih za tipizacijo tkiv ali v nekliničnih laboratorijih v katerih izvajajo mikrobiološke in toksične analize, npr. v kemični in prehrambni industriji, in v laboratorijih farmacevtske industrije.