Obrazec Prijava k poklicni maturi lahko dobite na šoli pri tajnici šolske maturitetne komisije (ŠMK), v šolski spletni učilnici  POKLICNA MATURA (e-ključ prejmete pri tajnici ŠMK), v DZS in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Navodila za izpolnjevanje Prijave k poklicni maturi

 1. 1.-6.; 8.-9. Izpolnite osebne podatke iz uradnega dokumenta s tiskanimi črkami.7. Status dijaka: NE, razen v primeru, če ste redno vpisani na maturitetni tečaj in imate potrdilo šole, ki ga ob prijavi tudi predložite kot prilogo.
 1. 10. SŠFKZ, Zdravstvena pot 1, 1000 LJUBLJANA;11. in 12. ustrezen program in poklic: farmacevtski, kozmetični, laboratorijski tehnik ali  zobotehnik.13. Če imate zaključeno PM v drugem programu ali SM zapišete datum izdaje zaključnega spričevala PM ali SM.

  14. Če že imate delovne izkušnje v določenem poklicu, vpišete leta.

 1. 15. SŠFKZ, Zdravstvena pot 1, 1000 LJUBLJANA;16. Izpolnite kandidati, ki se prvič ali ponovno prijavljate k PM v celoti. Maturo lahko opravljate v enem ali v dveh zaporednih rokih a,b ali b,c ali …. Vpišete tudi predmete, ki se vam priznavajo iz zaključene PM drugih programov ali SM. Za priznavanje teh predmetov zaprosite pod 19. Drugi podatki.Pazite na vrstni red predmetov:

  1. predmet: SLOVENŠČINA,

  2. predmet: FARMACIJA, KOZMETIKA, LABORATORIJASKA BIOMEDICINA, ZOBNA PROTETIKA,

  3. predmet: DRUGI JEZIK –ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA ali…ali MATEMATIKA,

  4. predmet: IZDELEK IN ZAGOVOR v programu FT, STORITEV IN ZAGOVOR v programih KT in TLB, PRAKTIČNA PROTETIKA IN ZAGOVOR v programu ZT

  17. DA-prvič, NE-ponovno

 1. 18. Izpolnjujete kandidati, ki imate popravne izpite ali izboljšujete ocene iz določenih predmetov. Vpišete predmet, oceno 1,2,… obkrožite izpitni rok in označite zaporedno številko opravljanja izpita.19. Vpišete samo kandidati, ki ste že opravljali PM na naši šoli in popravljate ali izboljšujete PM. Vpišete zadnji predhodni izpitni rok.19. Drugi podatki- Napišete prošnjo za priznavanje predmetov na osnovi zaključnega izpita PM ali SM. (Vpišite predmete, ocene, številko zaključnega spričevala, program in šolo.)

  20. Podpis kandidata in datum prijave.

Potrdilo o prijavi k poklicni maturi

Prosim, če lahko izpolnite : Kandidat-ka, rojen-a, v-na, se je dne, na šoli SŠFKZ, Zdravstvena pot 1, 1000 LJUBLJANA in podčrtate ali prijavljate celotno maturo (če ste izpolnjevali ste pod C) ali posamezen predmet (če ste izpolnjevali pod D). Ostale podatke (Prijava ima številko…, Datum…., Podpis odgovorne osebe…..) izpolnimo na šoli in vam potrdilo o prijavi k poklicni maturi izročimo osebno ali pošljemo obvestilo o prejemu po elektronski pošti ali po pošti.