Delo zobotehnika je precizno, odgovorno in ustvarjalno. Poklic je primeren za dekleta in fante, ki imajo dobro razvite ročne spretnosti, smisel za estetsko oblikovanje in občutek za barvne odtenke. Usposobljen je za sodelovanje v timu s sodelavci in strokovnjaki, ob uporabi temeljne strokovne terminologije. Zobotehnik mora imeti strokovno odgovoren odnos do dela. Je zdravstveni delavec, usposobljen za vrsto zahtevnih strokovnih del na področju laboratorijske stomatoprotetike. Izdeluje fiksne in snemne zobne nadomestke.

Program je v celoti prenovljen s posodobljenimi učnimi vsebinami splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov.Zaposlitev

Zobotehnik se lahko zaposli v zobotehničnih laboratorijih v zdravstvenih domovih ali v laboratorijih v zasebni lasti. Delo opravlja lahko tudi kot demonstrator, kot zastopnik proizvajalcev dentalnih materialov in aparatur in kot prodajalec v trgovinah z dentalnim materialom.

Nadaljevanje šolanja

Šolanje lahko nadaljuje na Zdravstveni fakulteti, smer Laboratorijska zobna protetika in na vseh visokošolskih strokovnih programih. Za vpis na univerzitetne programe morajo dijaki po veljavni zakonodaji opraviti dodatni maturitetni predmet ali splošno maturo.

Predmetnik

Predmet / modul Kratica 1. letnik ur/leto 2. letnik ur/leto 3. letnik ur/leto 4. letnik ur/leto
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina SLO 140 140 105 102
Angleščina/Nemščina ANG/NEM 105 105 105 102
Matematika MAT 105 105 105 101
Umetnost UME 68      
Zgodovina ZGO     68 34
Geografija GEO   68    
Psihologija PSI       68
Fizika FIZ   68 68  
Kemija KEM 68      
Biologija BIO 68      
Športna vzgoja ŠVZ 70 70 102 98
Strokovni moduli
Varovanje zdravja ZVZ 70   68  
Anatomija in fiziologija ANF   102    
Zobna protetika ZOP 70      
Gnatologija z morfologijo GNM 210      
Fiksna protetika FIP   315 81 35
Totalna proteza TOP     204  
Delna akrilatna proteza DAP       165
Zobotehnični materiali in tehnologija ZMT   102 34  
Podjetništvo in informacijske tehnologije   POD/INT 70     66
Individualna zobna protetika IZP   35 122 339
Individualna zobna protetika – GNM IZP-GNM 105      
Prva pomoč PPM 20      
Skupaj število ur pouka   1169 1110 1062 1110
           
Ostalo
Aktivno državljanstvo AKD     35  
Interesne dejavnosti IND 96 96 61 64
Praktično usposabljanje z delom PUD   76 76  

*V modulu varovanje zdravja je vključenih 20 ur (2. letnik) iz odprtega kurikula za tečaj prve pomoči, v 3. letniku pa se izvaja vsebinski sklop mikrobiologija. V modulu zobotehnični materiali in tehnologija je tudi vsebinski sklop kemija v zobotehniki (2. letnik). V modulu podjetništvo je v prvem letniku vsebinski sklop informacijsko komunikacijska tehnologija.

Predmeti poklicne mature

  1. Slovenščina (SLM) – pisni in ustni izpit.
  2. Zobna protetika (ZBP) – pisni in ustni izpit.
  3. Tuji jezik (ANG, NEM) ali matematika (MAT) po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.
  4. Praktična protetika in zagovor (PPZ).