Delo tehnika laboratorijske biomedicine je mirno, samostojno, ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno. To je delo za dobro ljudi in v korist njihovemu zdravju. Opravljanje tega poklica zahteva veliko strokovnega znanja in posebnih spretnosti. Biti mora delaven, potrpežljiv, vztrajen in natančen. Imeti mora veselje do dela v laboratoriju in se vse življenje izpopolnjevati ter izobraževati.


Zaposlitev

Tehnik laboratorijske biomedicine se lahko zaposli v biokemijskih, hematoloških, mikrobioloških, imunoloških, citoloških in histoloških laboratorijih ter tudi v transfuziologiji. Po zaključku izobraževanja se običajno dela v zdravstvenih ustanovah, možnosti zaposlitve ima tudi izven zdravstva.

Nadaljevanje šolanja

Lahko pa nadaljuje šolanje v stroki na Fakulteti za farmacijo – smer Laboratorijska biomedicina in na večini višjih ter visokih strokovnih šol. Za vpis na univerzitetne študije mora opraviti dodatni maturitetni predmet.

Predmetnik

 

Predmet/modul Kratice 1. letnik
ur/leto
2. letnik
ur/leto
3. letnik
ur/leto
4. letnik
ur/leto
Splošnoizobraževalni predmeti          
Slovenščina SLO 140 140 105 102
Angleščina/nemščina ANG/NEM 105 105 105 102
Matematika MAT 105 105 105 101
Umetnost UME 68      
Zgodovina ZGO 34 68    
Geografija GEO 68      
Psihologija PSI     68  
Fizika FIZ 68 68    
Kemija KEM 105 99    
Biologija BIO 68      
Športna vzgoja ŠVZ 105 103 66 66
           
Strokovni moduli          
Varovanje zdravja VZD 70      
Biokemija celice z anatomijo in fiziologijo BAF   136    
Fizikalno kemijske laboratorijske metode FKM 70   136 102
Laboratorijske tehnike v patologiji LTP       136
Zakonodaja, etika in komunikacija ZEK     102  
Laboratorijska hematologija in transfuziologija LHT   68 136 153
Medicinska mikrobiologija MMB   172 102 83
Medicinska biokemija MBK   34 136 187
Informacijska tehnologija IKT 70      
Prva pomoč PPM 20      
Projektna naloga PRO       20
Izbrane vsebine iz biomedicine IVB       84
Skupaj število ur pouka   1096 1098 1061 1116
           
Ostalo          
Aktivno državljanstvo AKD     35  
Interesne dejavnosti IND 105 96 61 64
Praktično usposabljanje z delom PUD   76 76  

Predmeti poklicne mature

  1. Slovenščina (SLM) – pisni in ustni izpit.
  2. Laboratorijska biomedicina (LME) – pisni in ustni izpit.
  3. Tuji jezik (ANG, NEM) ali matematika (MAT) po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.
  4. Storitev in zagovor (SZA).