Šolnina

Šolnina znaša:

 • prvo leto izobraževanja 1.950,00 EUR,
 • drugo leto izobraževanja 2.050,00 EUR.

Šolnina je izračunana za celoten organiziran program strokovnih modulov (po izobraževalnem načrtu) z vključenim praktičnem poukom, brez poklicne mature in je določena s pravilnikom in cenikom, ki ju potrdi svet šole.

Šolnina vključuje:

 • Stroške praktičnega pouka,
 • stroške opravljanja 10 teoretičnih izpitov,
 • stroške opravljanja 4 praktičnih izpitov,
 • skupinske konzultacije kjer so predvidene.

V šolnino je vključen praktični pouk po urniku ter ocenjevanje znanja strokovnih predmetov oz. modulov, oboje v skladu z izobraževalnim načrtom.

Šolnina ne vključuje:

 • Stroškov dodatnih izpitov*
 • stroškov internih učnih gradiv, ki se obračunavajo po ceniku šole,
 • stroškov poklicne mature,
 • individualnih konzultacij.

*Šolnina  ne vključuje stroškov izpitov za splošnoizobraževalne predmete in posamezne vsebinske sklope strokovnih modulov, ki jih udeleženci niso opravili v predhodnem izobraževanju, ter v organiziranem programu zobotehnik niso predvideni, oz. stroškov izpitov, ki jih udeleženci niso opravili v skladu z izobraževalnim načrtom.

Plačilna dinamika

Šolnina je plačljiva v 10 obrokih; obroki se plačujejo na dva meseca; v začetnem letniku udeleženec plača 5 obrokov, v zaključnem pa prav tako 5 obrokov.

Cenik

Cenik storitev oz. stroškov, ki niso vključeni v šolnino:

 • DODATNI IZPITI:
  • samo pisni ali samo ustni izpit: 57,40 EUR,
  • pisni izpit z ustnim zagovorom: 65,60 EUR,
  • izpiti iz praktičnega pouka (praktična protetika) v programu ZT (MGN 188,60 EUR, FIP 410 EUR, TOP 328 EUR, DAP 369 EUR),
 • POKLICNA MATURA:
  • stroški za opravljanje izpitov poklicne mature v celoti:
   • za program ZT: 442,80 EUR,
  • stroški za opravljanje posameznega izpita poklicne mature:
   • ustni izpit: 65,60 EUR,
   • pisni in ustni izpit: 82,00 EUR,
   • izpit iz 4. izpitne enote v programu ZT: 246,00 EUR,
 • INDIVIDUALNE KONZULTACIJE: 35 EUR/učno uro (plačilo v deležu glede na število udeležencev na posamezni konzultaciji),

 • INTERNA GRADIVA (skripta, delovni zvezki): po ceniku šole.

 • ORODJE
  • orodje za morfološko gnatološko modelacijo v vosku (sklop 1) – predmet MGN: približno 210 EUR
  • polirno obdelovalni set (sklopi 2, 3 in 4) – predmeti FIP, TOP, DAP, IZP: približno 120 EUR