Zobotehnik s svojim znanjem in spretnostmi podari zobem novo funkcionalno in estetsko življenje, pacientu pa dobro počutje in lep nasmeh. Delo zobotehnika je odgovorno, ustvarjalno, filigransko in unikatno. Zobotehnik v sodelovanju z zobozdravnikom načrtuje in glede na dano situacijo in pacientovo željo izbere optimalno rešitev in jo dosledno izvede. V ordinaciji zobozdravnik pacientu vzame odtis, ta odtis pa nato zobotehnik izlije in pripravi delavni model ter na njem nadaljuje delo. Končni izdelek mora povsem zadovoljiti estetske in funkcionalne potrebe pacienta. V programu zobotehnik udeleženec izobraževanja pridobi ustrezna strokovna in praktična znanja za izdelavo fiksnih in snemnih protetičnih izdelkov ter kombiniranih del in se usposobi za izvajanje vrste strokovnih del na področju izdelovanja zobnih nadomestkov.

Komu je izobraževanje namenjeno

Prekvalifikacija je primerna za udeležence po končani štiriletni srednji splošni, strokovni oz. tehnični šoli. Pogoj za vpis je dokončana štiriletna ali petletna (3 + 2)  srednja šola z opravljenim zaključnim izpitom ali z maturo.

Prekvalifikacija v zobotehnika v številkah

  • 2 leti
  • 10 teoretičnih izpitov
  • 10 strokovnih predmetov
  • 4 praktični izpiti
  • 355 ur praktičnega pouka
  • 70 ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu

Priložnosti za zaposlitev

Zobotehniki se lahko zaposlijo v različnih zdravstvenih ustanovah ali v privatni zobni tehniki, kjer izdelujejo stomaprotetične nadomestke. Lahko se zaposlijo tudi v podjetjih, ki proizvajajo ali prodajajo zobotehnične materiale, stroje in zobotehnične pripomočke. Zobotehniki lahko svoja strokovna znanja izpopolnjujejo – obogatijo jih in nadgradijo z različnimi strokovnimi tečaji in usposabljanji (ortodontija, specialna znanja iz protetike).