Izredno izobraževanje

Vpis v programe izrednega izobraževanja za odrasle

Že imate V. stopnjo izobrazbe in razmišljate o pridobitvi dodatne kvalifikacije za poklic farmacevtskega tehnika, kozmetičnega tehnika, tehnika laboratorijske biomedicine ali zobotehnika?

Več o tem

Izobraževalni programi

Farmacevtski tehnik
Farmacevtski tehnik dela z zdravili. Njegovo delo je natančno in odgovorno.
Kozmetični tehnik
Kozmetičnega tehnika odlikujejo osebnostne lastnosti, kot so: komunikativnost, delavnost, skrbnost in prijaznost ter predanost stroki in etiki.
Tehnik laboratorijske biomedicine
Delo tehnika laboratorijske biomedicine je mirno, samostojno, ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno.
Zobotehnik
Delo zobotehnika je precizno, odgovorno in ustvarjalno. Poklic je primeren za dekleta in fante, ki imajo dobro razvite ročne spretnosti.

Zakaj izbrati SŠFKZ?

Smo šola z najdaljšo tradicijo

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo ima najdaljšo tradicijo izobraževanja zobotehnikov, laboratorijskih tehnikov in farmacevtskih tehnikov v Sloveniji, saj za te poklice izobražuje že več kot 75 let. Izobraževanje odraslih pa poteka od leta 1991 oz. že 33. leto.

Izobražujemo za poklice s prihodnostjo

Poklici, za katere izobražujemo, so poklici s prihodnostjo, poklici, s katerimi pomagamo ljudem. Če kdaj, se prav v zadnjem času kaže, kako potrebni so poklici na področju farmacije in zdravstva. Zahtevajo strokovno odgovornega delavca z visokimi moralno-etičnimi vrednotami. Zato so v svojem bistvu lepi, perspektivni in cenjeni med ljudmi.

Za razliko od mnogih strokovnih tečajev, z izobraževanjem na naši šoli pridobite formalno izobrazbo za izbran poklic, kar predstavlja prednost pri potegovanju za marsikatero delovno mesto.

Vrhunsko strokovno usposobljeni predavatelji

Naši predavatelji so tako strokovno kot tudi pedagoško-andragoško izobraženi. Mnogo učiteljev je avtorjev strokovnih učbenikov, ki se uporabljajo pri izobraževanju in izobraževalcem nudijo temeljni pregled znanja na relevantnem področju. Naši učitelji tudi aktivno sodelujejo pri oblikovanju izobraževalnih programov tako, da znanje pridobljeno skozi izobraževanje odraža vedno nove prakse in metode dela. Mnogi izmed naših učiteljev pa so tudi člani strokovne komisije za maturo, zaradi česar so naši izobraževalci optimalno pripravljeni na končni preizkus znanja – poklicno maturo.

Sodobne učilnice, laboratoriji in salona

Naše specialne učilnice in laboratoriji so opremljeni z najsodobnejšo opremo. S tem zagotavljamo optimalne pogoje za pouk strokovnih predmetov, udeležence izobraževanja pa seznanimo in usposobimo za delo z uporabo sodobnih aparatov ter s tehnološkimi postopki in pristopov, ki sledijo koraku časa.

Med zadnjimi smo tako pridobili novo sodobno učilnico za računalniško podprto načrtovanje in izdelavo zobnoprotetičnih nadomestkov CAD/CAM (Computer aided design / Computer aided manufacturing). Na šoli imamo še mikrobiološki, hematološki, biokemijski, kemijski, farmacevtski, dva zobotehniška laboratorija in dva kozmetična salona. To dijakom omogoča, da se že med srednješolskim izobraževanjem spoznajo s sodobnimi tehnološkimi postopki in aparati.