Šolnina

Šolnina znaša:

 • prvo leto izobraževanja 1.410,00 EUR,
 • drugo leto izobraževanja 1.190,00 EUR.

Šolnina je izračunana za celoten organiziran program strokovnih modulov (po izobraževalnem načrtu) z vključenim praktičnem poukom, brez poklicne mature in je določena s pravilnikom in cenikom, ki ju potrdi svet šole.

Šolnina vključuje:

 • Stroške praktičnega pouka,
 • stroške ocenjevalnih vaj,
 • stroške opravljanja 14 teoretičnih izpitov,
 • skupinske konzultacije kjer so predvidene.

V šolnino je vključen praktični pouk po urniku ter ocenjevanje znanja strokovnih predmetov oz. modulov, oboje v skladu z izobraževalnim načrtom.

Šolnina ne vključuje:

 • Stroškov dodatnih izpitov*,
 • stroškov internih učnih gradiv, ki se obračunavajo po ceniku šole,
 • stroškov poklicne mature,
 • individualnih konzultacij.

*Šolnina  ne vključuje stroškov izpitov za splošnoizobraževalne predmete in posamezne vsebinske sklope strokovnih modulov, ki jih udeleženci niso opravili v predhodnem izobraževanju, ter v organiziranem programu tehnik laboratorijske biomedicine niso predvideni, oz. stroškov izpitov, ki jih udeleženci niso opravili v skladu z izobraževalnim načrtom.

Plačilna dinamika

Šolnina je plačljiva v 9 obrokih; obroki se plačujejo na 2 meseca; v začetnem letniku udeleženec plača 5 obrokov, v zaključnem pa 4 obroke.

Cenik

Cenik storitev oz. stroškov, ki niso vključeni v šolnino:

 • DODATNI IZPITI:
  • samo pisni ali samo ustni izpit: 57,40 EUR,
  • pisni izpit z ustnim zagovorom: 65,60 EUR,
  • izpiti iz praktičnega pouka posam. str. modula v programu TLB: 98,40 EUR.
 • POKLICNA MATURA:
  • stroški za opravljanje izpitov poklicne mature v celoti:
   • za program TLB: 328 EUR
  • stroški za opravljanje posameznega izpita poklicne mature:
   • ustni izpit: 65,60 EUR,
   • pisni in ustni izpit: 82 EUR,
   • izpit iz 4. izpitne enote v programu TLB: 114,80 EUR,
 • INDIVIDUALNE KONZULTACIJE: 35 EUR/učno uro (plačilo v deležu glede na število udeležencev na posamezni konzultaciji),
 • INTERNA GRADIVA (skripta, delovni zvezki): po ceniku šole.