Vpis v redne programe

Pomembni datumi

 • 17. 6. 2024 21. 6. 2024
  Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka (redno izobraževanje)
 • 21. 6. 2024 26. 6. 2024
  Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka (redno izobraževanje)
 • 2. 7. 2024
  Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (redno izobraževanje)
 • 3. 7. 2024
  Zadnji dan za vpis kandidatov, ki so bili sprejeti v 2. krogu (redno izobraževanje)

Informacije povezane z vpisom

 • Število razpisanih mest za vpis v šolsko leto 2024/25

  V šolskem letu 2024/25 bomo vpisali:

  • 3 oddelke (84 kandidatov) v program FARMACEVTSKI TEHNIK,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program KOZMETIČNI TEHNIK,
  • 1 oddelek (28 kandidatov) v program TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program ZOBOTEHNIK
 • Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

  Za vpis v program zobotehnik mora kandidat najprej uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.
  Preizkus je namenjen učencem 9. razreda in starejšim kandidatom, ki se želijo prešolati. Mlajši učenci preizkusa ne morejo opravljati. Preizkus ročnih spretnosti za zobotehnik bo 13. 3. 2024, ob 14.30, na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.

  Rok za oddajo prijavnic: najkasneje do 4. 3. 2024.

  Prijave pošljite po navadni pošti na naslov šole: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana.

  Več informacij najdete na spletni strani MIZŠ.

 • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitev v programu

  Če bo zaradi prevelikega števila prijavljenih učencev vpis v programe omejen, predstavlja merilo za izbiro kandidatov število točk, ki jih kandidati pridobijo z zaključenimi ocenami v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Upoštevajo se zaključene ocene pri obveznih predmetih, pri izbirnih pa ne. Učenec lahko zbere največ 175 točk.
 • Nacionalni preizkusi znanja

  Če se v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, ki so jih kandidati dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (NPZ). Sprejet je kandidat, ki je dosegel višji rezultat na NPZ. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se lahko upoštevajo, če starši oz. skrbniki podpišejo soglasje.

 • Odločbe o usmeritvi

  V primeru omejitve vpisa v program, kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta program in dosega najmanj 90 odstotkov točk 1. ali 2. kroga izbirnega postopka.

 • Omejitve vpisa v preteklih šolskih letih

  PROGRAM FARMACEVTSKI TEHNIK

  Leto Prosta mesta Št. prijav v rednem roku Omejitev 1. krog Omejitev 2. krog
  2023/24 84 107 148 147
  2022/23 84 98 139 137
  2021/22 84 94 136 144
  2020/21 84 94 136 125

  PROGRAM KOZMETIČNI TEHNIK

  Leto Prosta mesta Št. prijav v rednem roku Omejitev 1. krog Omejitev 2. krog
  2023/24 56 103 141 140
  2022/23 56 64 133 131
  2021/22 56 98 141 142
  2020/21 56 86 141 138

  PROGRAM TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

  Leto Prosta mesta Št. prijav v rednem roku Omejitev 1. krog Omejitev 2. krog
  2023/24 28 61 161 158
  2022/23 28 34 136 136
  2021/22 28 53 141 147
  2020/21 28 28 128 125

  PROGRAM TEHNIK ZOBNE PROTETIKE

  Leto Prosta mesta Št. prijav v rednem roku Omejitev 1. krog Omejitev 2. krog
  2023/24 56 90 145 139
  2022/23 56 73 143 141
  2021/22 56 92 138 135
  2020/21 56 75 131 128