Vpis v redne programe

Obvestila povezana z vpisom v redne programe

Ni aktualnih obvestil!

Pretekla obvestila

Pomembni datumi

Informacije povezane z vpisom

 • Število razpisanih mest za vpis v šolsko leto 2023/24

  V šolskem letu 2023/24 bomo vpisali:

  • 3 oddelke (84 kandidatov) v program FARMACEVTSKI TEHNIK,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program KOZMETIČNI TEHNIK,
  • 1 oddelek (28 kandidatov) v program TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program ZOBOTEHNIK
 • Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

  Za vpis v program zobotehnik mora kandidat najprej uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.
  Preizkus je namenjen učencem 9. razreda in starejšim kandidatom, ki se želijo prešolati. Mlajši učenci preizkusa ne morejo opravljati. Preizkus ročnih spretnosti za zobotehnik bo 15. in 16. 3. 2023, na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.  Rok za oddajo prijavnic: najkasneje do 2. 3. 2023.

  Prijave pošljite po pošti na naslov šole: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana.

  Več informacij najdete na spletni strani MIZŠ.

 • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitev v programu

  Če bo zaradi prevelikega števila prijavljenih učencev vpis v programe omejen, predstavlja merilo za izbiro kandidatov število točk, ki jih kandidati pridobijo z zaključenimi ocenami v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Štejejo zaključene ocene pri obveznih predmetih, pri izbirnih pa ne.
 • Nacionalni preizkusi znanja

  Če se v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, ki jih je kandidat dosegel na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (NPZ). Sprejet je kandidat, ki je dosegel višji rezultat na NPZ. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se lahko upoštevajo, če starši oz. skrbniki podpišejo soglasje.

 • Odločbe o usmeritvi

  V primeru omejitev vpisa v program, kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta program in dosega najmanj 90 odstotkov točk 1. ali 2. kroga izbirnega postopka.
 • Spodnje meje za vpis v 1. krogu izbirnega postopka v preteklih šolskih letih

    Spodnja meja potrebnega št. točk za vpis v posamezno šolsko leto
  Program 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
  Farmacevtski tehnik 140/98 136 136/33 139/92
  Kozmetični tehnik 134/71 141/36 141/36 133
  Tehnik laboratorijske biomedicine 147 128 141/33 136
  Zobotehnik ni bilo omejitve 131/30 138/31 143/121