Koledar raziskovalnega dela za sodelovanje na 36. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«

Zadolžitve dijakov Datum
Oddaja predprijave raziskovalne naloge za 37. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
Obrazec prejmete in oddate pri Vesni Jeromen, koordinatorki raziskovalnega dela.
do 30. 11. 2023
Oddaja prijave raziskovalne naloge za 37. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
Obrazec prejmete in oddate pri Vesni Jeromen, koordinatorki raziskovalnega dela.
do 31. 1. 2024
Oddaja raziskovalne naloge mentorju po dogovoru
Priprava na predstavitev raziskovalne naloge po dogovoru
Predstavitev raziskovalne naloge na SŠFKZ do 1. 3. 2024
Prijava nalog v sistem ZOTKIS do 3. 3. 2024
Oddaja raziskovalnih nalog in povzetkov (raziskovalne naloge morajo biti predhodno pregledane s strani mentorjev) 3. 3. 2024
 Sodelovanje na 37. srečanju mladih raziskovalcev v Ljubljani z javnim zagovorom (od 10 do 15 minut)  21. 3. 2024
Obvestilo o napredovanju na državno srečanje 29. 3. 2024
Prijave na državno srečanje 10. 4. 2024
Državno srečanje (1. krog, znani rezultati o uvrstitvi naprej) 10. 5. 2024
Državno srečanje (2. krog, zagovori) 20. 5. 2024
Zaključno srečanje 23. 5. 2024