Koledar raziskovalnega dela za sodelovanje na 36. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«

Zadolžitve dijakov Datum
Oddaja predprijave raziskovalne naloge za 36. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
Oddate jo v tajništvo ali mentorju na posebnem obrazcu (obrazec dobite pri mentorju).
do
30. novembra 2022
Oddaja prijave raziskovalne naloge za 36. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
Oddate jo v tajništvo ali mentorju/ici na posebnem obrazcu (obrazec dobite pri mentorju/ici).
do
31. januarja 2023
Oddaja raziskovalne naloge mentorju po dogovoru
Priprava na predstavitev raziskovalne naloge po dogovoru
Oddaja plakatov in maket 22. februar 2023
Predstavitev raziskovalne naloge na SŠFKZ do 1. marca 2023
Vse naloge, ki bodo oddane za srečanje, morajo biti prijavljene v sistem ZOTKIS 2. marec 2023
Oddaja raziskovalnih nalog in povzetkov (raziskovalne naloge morajo biti predhodno pregledane iz strani mentorjev) 2. marec 2023
 Sodelovanje na 36. Srečanju mladih raziskovalcev v Ljubljani z javnim zagovorom (od 10 do 15 minut) in/ali na razstavi plakatov 23. marec 2023
Obvestilo o napredovanju na državno srečanje 31. marec 2023
Prijave na državno srečanje 7. april 2023
Državno srečanje (1. krog) 6. maj 2023
Državno srečanje (2. krog, zagovori) 15. maj 2023
Zaključno srečanje 24. maj 2023