Delo farmacevtskega tehnika je odgovorno, saj ljudem pomaga ohranjati zdravje ter jim lajšati težave med in po bolezni. Farmacevtski tehnik s svojim znanjem pomaga ljudem do boljšega zdravja, jim svetuje o naravnih zdravilih in pripravlja farmacevtske izdelke. Med izobraževanjem pridobi ustrezna strokovna znanja za pripravo, izdajanje in dajanje navodil za zdravila, ki se izdajajo brez recepta, medicinskih pripomočkov, izdelkov za nego in varovanje zdravja, spozna pomembne organske in anorganske zdravilne učinkovine, njihove lastnosti, terapevtsko uporabo in shranjevanje, ter pomembne zdravilne rastline, zdravilne učinkovine v njih in njihovo delovanje…  

Komu je izobraževanje namenjeno

Prekvalifikacija je primerna za udeležence po končani štiriletni srednji splošni, strokovni oz. tehnični šoli. Pogoj za vpis je dokončana štiriletna ali petletna (3 + 2) srednja šola z opravljenim zaključnim izpitom ali maturo.

Prekvalifikacija v farmacevtskega tehnika v številkah

  • 2 leti
  • 12 strokovnih predmetov
  • 16 teoretičnih izpitov
  • 250 ur praktičnega pouka
  • 90 ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu

Priložnosti za zaposlitev

Farmacevtski tehniki se lahko zaposlijo v lekarnah in specializiranih prodajalnah, kjer pretežno delajo z bolniki in strankami, ki jim izdajajo zdravila brez recepta, medicinske pripomočke in druga sredstva za zdravljenje in preprečevanje bolezni, pa tudi v farmacevtski in kozmetični industriji, v analiznih in razvojnih laboratorijih, v veledrogerijah ipd.  V izobraževanju odraslih na SŠFKZ dajemo večji poudarek vsebinam, ki bodočega farmacevtskega tehnika pripravljajo na delo v lekarni, bolnišnični lekarni, v galenskem laboratoriju ali specializiranih prodajalnah.