Osnovne storitve knjižnice

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, 1996, str. 3521) navaja v 3. členu pregled osnovnih storitev. Knjižnica izvaja in omogoča:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta.

Članstvo

Vsi dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in zaposleni so člani šolske knjižnice.
V knjižnici se za identifikacijo in storitve uporablja veljavna in neprenosljiva izkaznica  šolske knjižnice.
Izposoja in podaljševanje knjižničnega gradiva
Izposoja gradiva je brezplačna.

Uporabniki si lahko gradivo izposojajo na dom ali ga uporabljajo v čitalnici.

Na dom si izposojajo:

 • knjižno gradivo in serijske publikacije za  14 dni,

Gradivo je mogoče podaljšati še za 14 dni, če po njem ni drugega povpraševanja.
Roki izposoje se ustrezno skrajšajo ob koncu šolskega leta, ko morajo uporabniki vrniti gradivo do zaključka pouka.

Odškodnine

Za nepravočasno vrnjeno gradivo knjižnica zaračunava odškodnino po veljavnem ceniku:

 • Odškodnine za nepravočasno vrnjeno gradivo:
  Za gradivo izposojeno na dom: 0,2 EUR / enoto gradiva / dan.
  Za izgubljeno izkaznico: 4, 20 EUR.
 • Odškodnine za izgubljeno gradivo: vrednost gradiva
  Vrednost gradiva lahko uporabnik nadomesti tako, da prinese enako nadomestno gradivo. Vrednost gradiva se določi glede na tržno ceno, starost gradiva, dobavljivost in vrednost gradiva za naše uporabnike.

Uporabniki so dolžni poravnati nastale stroške pred naslednjo izposojo gradiva.

Obnašanje v prostorih knjižnice

Knjižnica je namenjena pouku, učenju, branju, iskanju informacij po različnih virih, prebiranju revij in drugega čitalniškega gradiva, prebiranju elektronske pošte, druženju.
V knjižnici ali čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Ne vstopamo burno, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo uporabnikov, ki se učijo.
S knjigami ravnamo lepo. Ne upogibamo listov, jih ne mastimo ali packamo s hrano in pijačo ter jih po uporabi vrnemo take, kakršne so bile ob izposoji.
Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Torbe in plašče odlagamo v garderobne omarice. Dragocenosti, denar in mobilne telefone pa imajo uporabniki pri sebi.

Uporaba računalnikov

Računalnika sta namenjena prebiranju elektronske pošte, urejanju besedil in iskanju informacij po različnih virih.
Uporaba spleta je možna na obeh računalnikih pod nadzorom knjižničarke. Dostop je omejen na delovni čas knjižnice, zato morajo biti uporabniki učinkoviti pri iskanju virov. Prednost imajo uporabniki, ki potrebujejo podatke za šolsko delo.
Tiskanje dokumentov je možno ob predložitvi knjižnične izkaznice in je omejeno na 10 strani dnevno.