Šolski zdravnik

Za našo šoloje določena šolska zdravnica Darja SRAKAR RUS, dr. med., v Zdravstvenem domu Ljubljana, enota center.

Dijaki 1. in 3. letnika bodo v okviru preventivnega programa opravili preventivne zdravstvene preglede. Dijaki 3. letnika bodo cepljeni proti tetanusu in zamudniki še manjkajoča cepljenja.

Zdravstveni dom Ljubljana

Enota Center
Dispanzer za zdravstveno varstvo otrok, šolarjev in mladostnikov
Metelkova 9, 1000 Ljubljana

Darja SRAKAR RUS, dr. med.,
Jadranka CERKVENIK, dipl. med. sestra,
Silva CANKAR, sr. med. sestra

Ordinacijski čas

  Dopoldan Popoldan Vrsta pregledov
Ponedeljek 7.15 do 13.15   preventivni pregledi
Torek   13.15 do 19.30 ambulantno delo (za bolne)
Sreda   13.15 do 19.30 preventivni pregledi
Četrtek 7.15 do 13.15   ambulantno delo (za bolne)
Petek dopoldan ali popoldan (po razporedu)

Pred obiskom ambulatne se je potrebno naročiti po telefonu.

Kontakt

01 472 38 12
01 472 38 18

Dijaki  se lahko ob nujnih stanjih kadarkoli oglasijo v ambulanti. Dijaki si lahko izberejo dr. Darjo Srakar Rus tudi za osebno zdravnico. Dijaki, ki v šolskem letu dopolnijo 18 let, morajo na ZZZS dokazati status o rednem šolanju, sicer se jim obvezno zdravstveno zavarovanje avtomatično prekine.

Šolski zobozdravnik

Dijaki 1. in 3. letnika bodo imeli tudi preventivne zobozdravstvene preglede. Za našo šolo je v tem šolskem letu določena zobozdravnica Patricija FRAS RANT, dr. dent. medicine. Sistematični pregledi bodo potekali na OŠ POLJANE (nasproti naše šole).

Osnovna šola Poljane

Zemljemerska ulica 7, 1000 Ljubljana (nasproti naše šole)

Patricija FRAS RANT, dr. dent. medicine

Ordinacijski čas

  Dopoldan Popoldan Vrsta pregledov
Ponedeljek 7.00 – 13.00    
Torek 7.00 – 13.00    
Sreda 7.00 – 13.00    
Četrtek   12.00 – 18.00  
Petek 7.00 – 13.00    

Pred obiskom ambulatne se je potrebno naročiti po telefonu.

Kontakt

01 434 70 81
01 434 70 82