Obrazec Prijava k poklicni maturi lahko dobite na šoli pri tajnici šolske maturitetne komisije (ŠMK), v šolski spletni učilnici  POKLICNA MATURA (e-ključ prejmete pri tajnici ŠMK), v DZS in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Navodila za izpolnjevanje Prijave k poklicni maturi

 1. 1.-6.; 8.-9. Izpolnite osebne podatke iz uradnega dokumenta s tiskanimi črkami.
  7. Status dijaka: DA, razen v primeru, če se prijavljate na zimski rok poklicne mature, ko vam status dijaka že poteče.
 1. 10. SŠFKZ, Zdravstvena pot 1, 1000 LJUBLJANA;
  11. in 12. ustrezen program in poklic: farmacevtski, kozmetični, laboratorijski tehnik ali  zobotehnik.
  13. Prazno.
  14. Prazno.
 1. 15. SŠFKZ, Zdravstvena pot 1, 1000 LJUBLJANA;
  16. Izpolnite kandidati, ki se prvič ali ponovno prijavljate k PM v celoti.

  Pazite na vrstni red predmetov:
  1. predmet: SLOVENŠČINA,
  2. predmet: FARMACIJA ali KOZMETIKA ali LABORATORIJSKA BIOMEDICINA ali ZOBNA PROTETIKA,
  3. predmet: DRUGI JEZIK –ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA ali… ali MATEMATIKA,
  4. predmet: IZDELEK IN ZAGOVOR v programu FT, STORITEV IN ZAGOVOR v programih KT in TLB, PRAKTIČNA PROTETIKA IN ZAGOVOR v programu ZT.

  17. DA-prvič, NE-ponovno

 1. 18. Izpolnjujete kandidati, ki imate popravne izpite ali izboljšujete ocene iz določenih predmetov. Vpišete predmet, oceno 1,2,… obkrožite izpitni rok in označite zaporedno številko opravljanja izpita.
  19. Vpišete samo kandidati, ki ste že opravljali PM na naši šoli in popravljate ali izboljšujete PM. Vpišete zadnji predhodni izpitni rok.
  19. Drugi podatki- Prazno.
  20. Podpis kandidata in datum prijave.

Potrdilo o prijavi k poklicni maturi

Prosim, če lahko izpolnite : Kandidat-ka, rojen-a, v-na, se je dne, na šoli SŠFKZ, Zdravstvena pot 1, 1000 LJUBLJANA in podčrtate ali prijavljate celotno maturo (če ste izpolnjevali ste pod C) ali posamezen predmet (če ste izpolnjevali pod D). Ostale podatke (Prijava ima številko…, Datum…., Podpis odgovorne osebe…..) izpolnimo na šoli in vam potrdilo o prijavi k poklicni maturi izročimo osebno ali pošljemo obvestilo o prejemu po elektronski pošti ali po pošti.

 

.