V letošnjem šolskem letu lahko nadarjeni dijaki obiskujete veliko različnih dejavnosti. Na dejavnost, ki vas bo najbolj navdušila, se prijavite pri učitelju, ki jo izvaja.

 • Čari znanosti
  Vsebina dejavnosti

  Z dijakinjami in dijaki bomo razlagali zanimive pojave, ki jih srečamo povsod okrog nas. Pri analizi pojava si bomo pomagali z računalniškim zajemanjem meritev ter spoznanja združili v matematični model. Če te zanima, kako deluje L.A.S.E.R, kako vemo, koliko so od nas oddaljene zvezde, zakaj lahko hodimo po žerjavici … in še veliko več, si lepo vabljen/-a, da se nam pridružiš.

  Mentor(-ica)
  Jaka Banko, prof. fizike

 • Debatni klub
  Vsebina dejavnosti

  Se ti zdi, da je potrebno v današnjem svetu, ki je (pre)poln informacij, bolj kot kadarkoli prej kritično presojati slišano, prebrano? Rad/-a izražaš svoje mnenje in ga rad/-a deliš z ostalimi? Znaš svoje mnenje tudi argumentirati? Če so tvoji odgovori v večini pritrdilni, potem je skrajni čas, da se pridružiš debatnemu klubu.

  Vključili se bomo v srednješolsko debatno ligo, kjer se boste v debatiranju pomerile različne debatne skupine iz slovenskih srednjih šol.

  Kako poteka priprava na debato?

  Skupaj z mentoricama in ostalimi člani debatnega kluba se pripravljaš na debatno trditev. Raziskuješ različno literaturo, oblikuješ mnenje in argumente.

  Čas srečanja

  Srečanja bodo potekala po pouku, do 2x na mesec.

  Vabljen/-a tudi k ogledu spodnjega videa, ki ti bo pobliže prikazal potek debatiranja.

   

 • Dejavnosti s področja matematike in informatike
  Vsebina dejavnosti

  Dijaki imajo možnost priprav in udeležbe na tekmovanjih: Bober, Evropske statistične igre, Logika, Razvedrilna matematika, Logična pošast in Matematični kenguru.

  Datumi tekmovanj:

  Naziv tekmovanja Kraj in čas izvedbe   Organizator/koordinator  Mentor dijakov  Opombe  
  Matematični kenguru Šolsko: 16. 3. 2023, 13.00
  Državno: 22. 4. 2023, 9.30 
  DMFA Vsi učitelji matematike Vsi letniki
  Razvedrilna matematika Šolsko: 30. 11. 2022, 14.00
  Državno: 25. 2. 2023, 9.00 
  DMFA Vsi učitelji matematike Vsi letniki
  Logika Šolsko: 29. 9. 2022, 14.00
  Državno: 12. 11. 2022, 9.00 
  ZOTKS Vsi učitelji matematike Vsi letniki
  ACM Bober, mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja Šolsko: november 2022

  Državno: 7. 1. 2023

  FRI in PEF (društvo ACM) mag. Zlatko Magdevski, Petra Čalić Vsi letniki
  6. Evropske statistične igre Šolsko:  1.-14.12.2022
  Državno: 11.1.-15.2.2023
  Statistični urad RS Učitelji matematike Vsi letniki
  Logična pošast  Šolsko: 5. 5. 2023, 0.00 
  Državno: 20. 5. 2023, 10.00 
  Mathema Vsi učitelji matematike Vsi letniki
  Natečaji iz digitalne fotografije   Evropa v šoli 2022/23 in drugi Petra Čalić Vsi letniki

  Marca bo ob svetovnem dnevu matematike (14. 3.) organizirano nagradno tekmovanje v deklamiranju decimalk števila pi in medšolsko srečanje ljubiteljev sudokuja.

  Mentor(-ica)
  Petra Čalić, prof. mat., Marijan Hafner, prof. mat., Mirjam Horzelenberg, prof. mat., Vesna Jeromen, prof. mat., mag. Zlatko Magdevski

 • Delo v laboratoriju
  Vsebina dejavnosti
  • Preveriti antiseptični učinek sredstev za osebno higieno: zobna pasta, razkužilo za roke, čistilni tonik …
  • Preveriti število mikroorganizmov v vsakdanjem življenju: na telefonu, kljuki, zobni ščetki, gobici za posodo …
  • Preveriti neoporečnost/oporečnost vode iz lokalnega vodnega zajetja.

  Cilji:

  • Dijake seznaniti s strokovno literaturo v slovenskem in tujem jeziku ter spodbuditi kritično razmišljanje – presojo strokovnosti vira.
  • Dijake seznaniti z znanstveno metodo in jih naučiti načrtovanja dela.
  • Dijake naučiti osnov dela v mikrobiološkem laboratoriju: aseptične tehnike, odvzem vzorcev, zasejevanje vzorcev na različna gojišča, metode sterilizacije.
  • Dijake naučiti pomena natančnega beleženja rezultatov in vrednotenja rezultatov.

  Potek dela:

  • Pred vsako vajo seznanitveni sestanek, na katerem dijaki prejmejo osnovne informacije o obravnavani temi in strokovno literaturo o tej temi. Dijaki bodo imeli nato nekaj dni časa, da se z literaturo seznanijo in si izpišejo bistvene ugotovitve ter pripravijo morebitna vprašanja.
  • Sledi izdelava načrta eksperimentalnega dela – ob pomoči učitelja.
  • Izvedba eksperimenta.
  • Zadnji korak je odčitavanje, beleženje in kritično vrednotenje rezultatov.

  Mentor(-ica)
  Vesna Grgur, prof. biol.

 • Lekarniški in alkimistični muzej v Radovljici
  Vsebina dejavnosti

  V starem mestnem jedru na Linhartovem trgu v Radovljici se nahaja Lekarniški in alkimistični muzej. Ustanovilo ga je kozmetično podjetje Mioba. V muzeju je več kot 3000 eksponatov, nekateri segajo v daljno antiko. Razstavni predmeti pojasnjujejo staroselsko zdravilstvo, začetke ljudske (zeliščne) medicine, delo srednjeveških samostanskih lekarn pa razvoj sodobne medicine in farmacije, ki sta se začeli razvijati v renesansi.

  Na ogled je oprema lekarn iz 18. in 19. stoletja, zbirka italijanskih in španskih alborelov, posod za shranjevanje zdravil, lekarniški in alkimistični laboratorij, različni možnarji, tehtnice, uteži in več farmacevtskih knjig iz obdobja med 15. in 19. stoletjem.

  Muzejska zbirka obiskovalcem zelo dobro predstavi svetovno zgodovino farmacije, zlasti njen razvoj na slovenskih tleh.

  Obisk muzeja pričara prijeten občutek srečanja s preteklostjo.

  Mentor(-ica)
  Neda Veniger, mag. farm.

 • Raziskovalno delo
  Vsebina dejavnosti

  Dijaki imajo v okviru raziskovalnega dela priložnost raziskati teme, ki jih zanimajo, in pridobiti nova znanja na področju stroke in splošnih predmetov. Urili se bodo v metodologiji raziskovalnega dela, medsebojnem sodelovanju in javnem nastopanju.

  Do 30. novembra bodo pristopili do učiteljev in jih prosili za mentorstvo ter skupaj določili okvirno temo raziskovanja in prijavili naslov naloge. Med pripravo nalog bodo imeli raziskovalci konzultacije z mentorjem. Izdelane raziskovalne naloge bodo predstavili na šolskem srečanju, nato pa tudi na ljubljanskem regijskem srečanju mladih raziskovalcev. Najboljše naloge s posameznega področja bodo predstavljene na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev.

  Dijaki raziskovalci lahko zaprosijo za status dijaka raziskovalca, prav tako se jim lahko z izdelano raziskovalno nalogo prizna 12 ali 24 ur interesnih dejavnosti (IND).

  Mentor(-ica)
  Vesna Jeromen, prof. mat.

 • Sodelovanje pri pripravi šolskih proslav
  Vsebina dejavnosti

  Vabljeni vsi, ki bi radi nastopali, in s svojim talentom popestrili šolske prireditve.

  KAJ bomo delali?

  • Priprava in izvedba prireditve ob državnem prazniku dan samostojnosti in enotnosti 26. 12.
  • Priprava in izvedba prireditve ob kulturnem prazniku 8. 2.
  • Priprava in izvedba prireditve za podelitev priznanj in nagrad najboljšim dijakom (konec maja 2023).

   KAKO?

  • Pokaži, kaj znaš – predstavimo se!
  • Priprava in izdelava scenarija prireditve: priprava tekstov, posnetkov; veliko samostojnega (individualnega) in raziskovalnega dela na določeno temo.
  • Bralne vaje in vaje za nastopanje (ali snemanje).
  • Druženje.

   KDAJ? 

  Dejavnost bo potekala ob pouku – po dogovoru (obveščanje preko MS Teams); od oktobra 2022 do maja 2023; enkrat tedensko sestanek.

  Aktivno sodelovanje se upošteva in prizna kot interesna dejavnost (IND) po izbiri dijakov.

  Mentor(-ica)
  Petra Vončina, prof. slov.

Pretekle dejavnosti

Oglejte si tudi prispevke o nekaterih preteklih dejavnostih za nadarjene dijake