Razpored ustnih izpitov je objavljen v spletni učilnici za poklicno maturo in na oglasni deski za poklicno maturo v 1. nadstropju med pisarnama pomočnic ravnateljice na šoli na dan, ko je zadnji rok za pisno odjavo od posameznega roka poklicne mature.

Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat. Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz izpitnega listka, traja največ 20 minut.

Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek.