Šolska knjižnica enakopravno zagotavlja storitve vsem članom šolske skupnosti.

Šolska knjižnica ima svoje prostore v 3. nadstropju prizidka šolske zgradbe. V novi knjižnici so dijakom na voljo IKT kotiček, udobna čitalnica s sproščujočim pogledom proti gradu in mirni prostor za učenje.

V knjižnici je na voljo več kot 8800 enot knjižničnega gradiva. Vsako leto povečujemo tudi število knjig v angleškem in nemškem jeziku. Uporabniki imajo na razpolago 30 revij z različnih strokovnih področij.

V okviru knjižnično informacijskih znanj se dijaki seznanijo z delom knjižnice, spoznajo virtualno knjižnico COBISS in se naučijo iskati informacije po tujih podatkovnih bazah. Posebna pozornost je namenjena vrednotenju informacij.