Pisni, ustni popravni, dopolnilni  in predmetni izpiti bodo potekali od SREDE, 16. 8. do PONEDELJKA,  21. 8. 2023. Izpiti iz praktičnega dela in laboratorijskih vaj bodo potekali po posebnem razporedu.

Spričevala po popravnih in drugih izpitih prevzamejo dijakinje in dijaki v torek, 22. 8. 2023, pred tajništvom v 1. nadstropju.

Pisnih izpitov se udeležijo dijaki, ki opravljajo izpite samo pisno ali pisno in ustno (glej razpored).
Ustnih izpitov se udeležijo dijaki, ki opravljajo izpite samo ustno ali pisno in ustno.
V razporedu izpitov so prikazani tudi praktični izpiti: storitev, izdelek, laboratorijske vaje, zagovor.

Datum, uro in prostor opravljanja izpitov dijaki najdejo v razporedu popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov. Pri iskanju razporeda svojega izpita morajo biti pozorni na razred in šifro.

Dijaki, ki imajo izpit pisno in ustno, so za ustni del izpita razporejeni isti dan kot je pisni izpit. Dijak ne more na ustni del izpita, če je izpit sestavljen iz pisnega in ustnega dela in se ni udeležil pisnega dela izpita.

Dijaki, ki imajo izpit samo pisno, bodo o rezultatih izpitov obveščeni še isti dan. O uri in prostoru razglasitve rezultatov bodo obveščeni pred začetkom pisnega izpita. Dijaki, ki bodo v primeru, da je izpit samo pisni, na izpitu dosegli nezadostno oceno, bodo imeli ustni izpit še isti dan takoj po razglasitvi rezultatov pisnih izpitov.