Šola vsako leto oblikuje seznam učbenikov in učnih gradiv.

V šolskem letu 2023/24 si bodo dijaki lahko izposodili samo učbeniški komplet v celoti.
Cene kompletov so navedene na naročilnicah. Naročene učbenike boste dijaki prevzeli prvi dan v šolski knjižnici.

Poleg gradiv iz učbeniškega sklada je objavljen tudi seznam učnih gradiv, ki jih morajo
zagotoviti starši sami. Lahko jih naročijo tudi preko spleta pri podjetju Kopija-nova kar preko spleta.

Naročilo učbenikov iz učbeniškega sklada

Dijaki, ki se vpisujete v 1. letnik

Rok za oddajo naročilnic za učbeniški sklad za bodoče prve letnike je 5. 7. 2024!

Dijaki, ki se vpisujete v 1. letnike ter želite naročiti učbenike iz učbeniškega sklada,
morate izpolniti naročilnico in jo oddati ob vpisu ali poslati na šolo do vključno 5.
7. 2024. Kasneje naročilo iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2023/24 ni več možno.

Dijaki prvih letnikov bodo izkaznico šolske knjižnice prejeli prvi dan pouka in jo bodo
uporabljali vsa štiri leta.

Dijaki, ki se vpisujete v višje letnike

Rok za oddajo naročilnic za učbeniški sklad za bodoče višje letnike je 21. 6. 2024!

Dijaki, ki se vpisujete v 2., 3. in 4. letnik ter želite naročiti učbenike iz učbeniškega
sklada, morate izpolniti naročilnico in jo skupaj s kopijo izkaznice šolske
knjižnjice oddati v šolski knjižnjici ali poslati po pošti do 21. 6. 2024. Po tem datumu
naročilo ne bo več možno.

Ostale informacije v zvezi z naročilom so navedene na naročilnicah.

  Seznam učnih gradiv Naročilnice za učbeniški sklad
1. letnik    
Farmacevtski tehnik pdf 1. FT pdf 1. FT
Kozmetični tehnik pdf 1. KT pdf 1. KT
Tehnik lab. biomedicine pdf 1. TLB pdf 1. TLB
Tehnik zobne protetike pdf 1. ZT pdf 1. ZT
2. letnik    
Farmacevtski tehnik pdf 2. FT pdf 2. FT
Kozmetični tehnik pdf 2. KT pdf 2. KT
Tehnik lab. biomedicine pdf 2. TLB pdf 2. TLB
Tehnik zobne protetike pdf 2. ZT pdf 2. ZT
3. letnik    
Farmacevtski tehnik pdf 3. FT pdf 3. FT
Kozmetični tehnik pdf 3. KT pdf 3. KT
Tehnik lab. biomedicine pdf 3. TLB pdf 3. TLB
Zobotehnik pdf 3. ZT pdf 3. ZT
4. letnik    
Farmacevtski tehnik pdf 4. FT pdf 4. FT
Kozmetični tehnik pdf 4. KT pdf 4. KT
Tehnik lab. biomedicine pdf 4. TLB pdf 4. TLB
Zobotehnik pdf 4. ZT pdf 4. ZT

Kontakt

Za vse dodatne informacije stopite v stik s knjižničarko v času uradnih ur.

KNJIŽNICA
FERLIC, Karla
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 7.00 – 14.00
tor: 7.00 – 11.00
sre: 7.00 – 14.00
čet 7.00 – 9.00 in 10.00 – 14.00
pet: 7.00 – 14.00