Šolnina

Šolnina za celotno izobraževanje znaša 2.650,00 EUR.
Izračunana je za celoten organiziran program strokovnih modulov (po izobraževalnem načrtu) z vključenim praktičnim poukom, brez poklicne mature in je določena s pravilnikom in cenikom, ki ju potrdi svet šole.

Šolnina vključuje:

 • Stroške predavanj;
 • stroške praktičnega pouka in vaj,
 • stroške ocenjevalnih vaj,
 • stroške opravljanja 24 izpitov;
 • skupinske konzultacije, kjer so predvidene.

V šolnino je vključen praktični pouk po urniku ter ocenjevanje znanja strokovnih predmetov oz. modulov, oboje v skladu z izobraževalnim načrtom.

Šolnina ne vključuje:

 • Stroškov dodatnih izpitov *;
 • stroškov internih učnih gradiv, ki se obračunavajo po ceniku šole;
 • stroškov poklicne mature,
 • individualnih konzultacij.

*Šolnina ne vključuje stroškov izpitov za splošnoizobraževalne predmete in posamezne vsebinske sklope strokovnih modulov, ki jih udeleženci niso opravili v predhodnem izobraževanju, ter v organiziranem programu kozmetični tehnik niso predvideni, oz. stroškov izpitov, ki jih udeleženci niso opravili v skladu z izobraževalnim načrtom.

Plačilna dinamika

Šolnina je plačljiva v 5 obrokih.

Cenik

Cenik storitev oz. stroškov, ki niso vključeni v šolnino:

 • DODATNI IZPITI:
  • samo pisni ali samo ustni izpit: 57,40 EUR,
  • pisni izpit z ustnim zagovorom: 65,60 EUR,
  • izpiti iz praktičnega pouka posam. str. modula v programu KT: 98,40 EUR.
 • POKLICNA MATURA:
  • stroški za opravljanje izpitov poklicne mature v celoti:
   • za program KT: 328 EUR
  • stroški za opravljanje posameznega izpita poklicne mature:
   • ustni izpit: 65,60 EUR,
   • pisni in ustni izpit: 82 EUR,
   • izpit iz 4. izpitne enote v programu KT: 114,80 EUR,
 • INDIVIDUALNE KONZULTACIJE: 35 EUR/učno uro (plačilo v deležu glede na število udeležencev na posamezni konzultaciji),
 • INTERNA GRADIVA (skripta, delovni zvezki): po ceniku šole.