Predstavitev šole in vpis

Smo šola z več kot 75-letno tradicijo

Vsaka zgodba ima svoj začetek. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, je svojo pričela v letu 1945 z ustanovitvijo Zobotehniške šole, na današnji lokaciji pa je bila zgrajena leta 1960.

Danes izobražujemo za poklice farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik po prenovljenih programih, ki sledijo novostim v stroki. Ti so obogateni z moduli, da odgovarjajo napredku stroke in dijakom nudijo izbirnost.

"Najbolj pri srcu” so mi bile jutranje predure ob 7h. Ko je profesorica za mikrobiologijo pregledovala domačo nalogo, sem začel prepisovati odgovore. Na srečo sem sedel bolj zadaj. Ko je prišla do mene, na zadnje, 6. vprašanje nisem odgovoril. Ko me je vprašala, zakaj, sem odgovoril: »V navodilu piše: Razmislite … in še vedno razmišljam …"
Izak Frančiškovič
magister glasbe – violine, nekdanji dijak v programu zobotehnik
Poklic farmacevtskega tehnika je dandanes še vedno zelo iskan, spoštovan in navsezadnje tudi dobro plačan, zato ne odnehajte na tej poti.
Damir Mamić,
tehnolog proizvodnih procesov specialist, nekdanji dijak v program farmacevtski tehnik
Čeprav se misel ˝izobrazba je vse˝ sliši kot izrabljena floskula, bi jo trenutnim dijakom položil na srce.
dr. Nejc Lamovšek
nekdanji dijak v programu laboratorijski tehnik
Vse krize minejo. Kot oblaki, ki prekrijejo nebo. Nikoli ni vredno obupati. Vedno je dobro pogledati v temo, se soočiti z bolečino in razbrati kakšno sporočilo ti prinaša, saj v sebi nosi zdravilo za vsakogar.
Neža Drobnič Bogataj
marketing in odnosi z javnostjo, nekdanja dijakinja v programu kozmetični tehnik
Časi so se sicer zelo spremenili, a menim, da so disciplina, trdo delo in vztrajnost še zmeraj tiste vrline, ki posameznika nagradijo. Morda ne takoj, a sčasoma zmeraj vse postavijo na pravo mesto.
Damjan Sitar
zobotehnik, olimpionik, nekdanji dijak v programu zobotehnik
Ko vztrajaš, te sreča vedno najde.
Eva Žurbi
inž. fotografije in nekdanja dijakinja kozmetičnega programa
Srednja šola te nauči izvajati obveznosti in sprejemati odgovornosti, kar v življenju pride zelo prav.
Omar Naber
glasbenik, nekdanji dijak v programu zobotehnik

Izobraževalni programi

Farmacevtski tehnik
Farmacevtski tehnik dela z zdravili. Njegovo delo je natančno in odgovorno.
Kozmetični tehnik
Kozmetičnega tehnika odlikujejo osebnostne lastnosti, kot so: komunikativnost, delavnost, skrbnost in prijaznost ter predanost stroki in etiki.
Tehnik laboratorijske biomedicine
Delo tehnika laboratorijske biomedicine je mirno, samostojno, ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno.
Tehnik zobne protetike / Zobotehnik
Delo zobotehnika je precizno, odgovorno in ustvarjalno. Poklic je primeren za dekleta in fante, ki imajo dobro razvite ročne spretnosti.

Zakaj izbrati SŠFKZ?

Izobražujemo za poklice s prihodnostjo

Če kdaj, se prav v zadnjem času kaže, kako potrebni so poklici na področju farmacije in zdravstva. Zahtevajo strokovno odgovornega delavca z visokimi moralno-etičnimi vrednotami. Kar pa je najpomembnejše, so to poklici, s katerimi lahko pomagamo ljudem. Zato so lepi, perspektivni in cenjeni med ljudmi.

Sodobne učilnice, laboratoriji in saloni

Da bi zagotovili optimalne pogoje za pouk, prostore in učilnice nenehno prenavljamo in skrbimo, da pri izvajanju pouka sledimo novostim. Praktični pouk strokovnih modulov tako poteka v sodobno opremljenih učilnicah, laboratorijih in salonih.

Med zadnjimi smo tako pridobili novo sodobno učilnico za računalniško podprto načrtovanje in izdelavo zobnoprotetičnih nadomestkov CAD/CAM (Computer aided design / Computer aided manufacturing). Na šoli imamo še mikrobiološki, hematološki, biokemijski, kemijski, farmacevtski, dva zobotehniška laboratorija in dva kozmetična salona. To dijakom omogoča, da se že med srednješolskim izobraževanjem spoznajo s sodobnimi tehnološkimi postopki in aparati.

Nabiranje praktičnih izkušenj v okviru praktičnega usposabljanja pri delodajalcu

Po vzoru tujih izobraževalnih sistemov je v predmetnikih naših strokovnih programov več praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Praktično usposabljanje z delom izvajamo na podlagi pogodb z lekarnami, podjetji farmacevtske in kozmetične industrije, z zdravstvenimi zavodi, z laboratoriji, s kozmetičnimi saloni in z zobotehničnimi laboratoriji. Na ta način dijaki pridobijo potrebne praktične izkušnje že med šolanjem in so tako po zaključeni srednji šoli usposobljeni za zaposlitev v salonu, laboratoriju, lekarni ali drugih sorodnih področjih.

Možnost praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini

V okviru programa Erasmus+ lahko dijaki tri ali štiri tedne preživijo v tujini in opravljajo praktično usposabljanje z delom v tamkajšnjih kozmetičnih salonih, lekarnah, bolnišnicah, medicinskih in zobnih laboratorijih ter/ali v šolah. Trenutno lahko dijaki, odvisno od programa, praktično usposabljanje opravijo v Španiji, na Finskem, v Latviji in na Češkem.

Možnost zaposlitve ali nadaljevanja šolanja

Po zaključeni Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo pridobijo dijaki V. stopnjo izobrazbe in naziv kozmetični tehnik, farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine ali zobotehnik. Lahko se zaposlijo na različnih področjih, odprta pa so jim tudi vrata na večino višje- in visokošolskih programov (zdravstvena nega, delovna terapija, fizioterapija, kemijska tehnologija, kozmetika, velnes, visoka poslovna šola…). V primeru, da dijak uspešno opravi še dodatni predmet splošne mature, svojo študijsko pot lahko nadaljuje tudi na mnogih programih univerzitetnega in enovitega magistrskega študija (farmacija, laboratorijska biomedicina, kozmetologija, kemija, biologija, mikrobiologija, sanitarno inženirstvo, ekonomija, arhitektura….).

Pestra izbira interesnih dejavnosti

Da bi bilo življenje na šoli še bolj bogato, k celostnemu oblikovanju dijakov prispevamo tudi z bogato ponudbo interesnih dejavnosti. V okviru proste izbire ponujamo vrsto zanimivih dejavnosti, ki odgovarjajo individualnim potrebam posameznikov. Obvezni del interesnih dejavnosti pa načrtujemo tako, da pokrivamo tista področja, za katera menimo, da so za celostni razvoj dijakov potrebna, pa jih znotraj pouka ne moremo uresničiti. V višjih letnikih dijaki v okviru obveznega dela interesnih dejavnosti poglabljajo in bogatijo strokovna znanja, ki so jih pridobili pri strokovno teoretičnih predmetih oziroma modulih in praktičnem pouku.

Mirna lokacija, obdana z zelenjem

Naša šola se nahaja na prijetni lokaciji, tik pod grajskim gričem, na Poljanah. Šola je obdana z zelenjem in odmaknjena stran od prometnega vrveža, zato pouk na šoli poteka v miru, dijaki pa so brez zunanjih motilnih dejavnikov lahko osredotočeni na pouk.

V neposredni bližini šole se nahajajo tudi površine za šport in rekreacijo, tako da lahko dijaki poleg svojih sivih celic razgibajo tudi telo. Postaje mestnega avtobusnega prometa so od šole oddaljene le dobrih pet minut hoje, glavni postaji avtobusnega in železniškega prometa pa cca 15 minut hoje.

Blizu šole sta tudi dva dijaška domova: Dijaški dom Ivana Cankarja in Dijaški dom Poljane.