Praktično usposabljanje z delom v prenovljenih programih kot sestavni del vzgojno-izobraževalnih programov bomo izvedli na podlagi pogodb z lekarnami, podjetji farmacevtske in kozmetične industrije, z zdravstvenimi zavodi, z laboratoriji, s kozmetičnimi saloni in z zobotehničnimi laboratoriji.

Dijaki bodo razporejeni na praktično usposabljanje z delom v skladu z razpoložljivimi mesti.

Šteje se, da je dijak opravil praktično usposabljanje z delom, če je v predpisanem roku oddal potrjen dnevnik z vpisano oceno »opravil«.

Za razporeditev dijakov na praktično usposabljanje z delom, pripravo in ureditev pogodb z izvajalci ter za pripravo dijakov so odgovorni/-e organizatorji/-ke praktičnega usposabljanja z delom. Po koncu praktičnega usposabljanja organizatorji/-ke pregledajo dnevnike, vpišejo ocene v redovalnice in napišejo poročilo.

Prikaz razporeditev praktičnega usposabljanja z delom po programih in učiteljev organizatorjev praktičnega usposabljanja

Program Letnik Število ur delovne prakse Termin opravljanja delovne prakse Organizator/-ka delovne prakse
Farmacevtski tehnik 3. 114 5. junij – 22. junij 2023 Marija Čerin
4. 76 19. januar – 27. januar 2023 Marija Čerin
Kozmetični tehnik 2. 76 12. april – 25. april 2023 Darja Kogovšek Grubelić
3. 76 9. junij – 22. junij 2023 Darja Kogovšek Grubelić
4. 152 Vsi petki v prvem ocenjevalnem obdobju Darja Kogovšek Grubelić
Tehnik laboratorijske biomedicine 2. 76 9. junij – 22. junij 2023 Vesna Grgur
3. 76 9. junij – 22. junij 2023 Sara Zavec
Zobotehnik 2. 76 9. – 22. junij 2023 Simon Fabjan, Bojan Erjavec
3. 76 13. – 24. marec 2023 Simon Fabjan, Bojan Erjavec