Raziskovalne naloge

Vse dijake, ki jih raziskovalno delo zanima, vabimo, da se prijavijo do 15. oktobra. Preizkusili se bodo v drugačnem načinu dela in pridobili nova znanja iz stroke, drugih področij in iz metodologije raziskovalnega dela. Naloge niso omejene le na strokovna, temveč zajemajo tudi splošnoizobraževalna področja.

Za vse bodoče raziskovalce bomo v začetku šolskega leta pripravili seminar z navodili o pripravi nalog, navodila pa si lahko preberejo tudi na naši spletni strani. Raziskovalno delo bo potekalo pod mentorstvom učiteljev naše šole, nekatere naloge pa bodo poleg učitelja usmerjali tudi zunanji mentorji. Med pripravo nalog bodo imeli dijaki konzultacije z mentorjem. Raziskovalne naloge bodo dijaki predstavili v šoli, nato pa tudi na ljubljanskem srečanju mladih raziskovalcev. Če bo nalog več, kot jih sme poslati posamezna šola na regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev, bomo od vseh nalog izbrali najboljše. Dobitnike regijskih nagrad za najboljše naloge in posterje čaka privlačen izlet v tujino, ki ga organizira in financira Mestna občina Ljubljana, in napredovanje na državno tekmovanje.

Dijaki raziskovalci lahko zaprosijo za status dijaka raziskovalca.

Predprijave raziskovalnih nalog naj dijaki zaradi evidence oddajo na internem obrazcu, obrazec pa oddajo koordinatorki šolske raziskovalne dejavnosti.

Koordinatorka šolske raziskovalne dejavnosti je Vesna JEROMEN.

Vsebina raziskovalne naloge

Raziskovalna naloga mora vsebovati:

 1. Naslov;
 2. Prvo stran z vsemi potrebnimi informacijami o nalogi (naslov naloge, avtorja/je, razred, mentorja/mentorje, področje, vrsta naloge, leto izdelave in ime šole);
 3. Kazalo;
 4. Seznam prilog;
 5. Povzetek v slovenščini, po navodilih organizatorja;
 6. Uvod;
 7. Teoretični del;
 8. Eksperimentalni ali empirični del;
 9. Rezultate;
 10. Razpravo;
 11. Zaključek;
 12. Literaturo.

Podrobnejša navodila za pripravo raziskovalne naloge so opisana v sledečem dokumentu: