1. roditeljski sestanek

V šolskem letu 2022/23 bomo prve roditeljske sestanke izpeljali po naslednjem razporedu:

  • v sredo, 7. 9., roditeljski sestanki za 1. in 2. letnike, ob 17. uri;
  • v četrtek, 8. 9., roditeljski sestanki za 3. in 4. letnike, ob 17. uri.

RAZPORED ODDELKOV V SREDO, 7. 9. 2022, OB 17.00

ODDELEK UČILNICA ODDELEK UČILNICA
1.FA 108 2.FA 304
1.FB 107 2.FB 303
1.FC 106 2.FC 302
1.KA 105 2.KA 211
1.KB 104 2.KB 210
1.L P04 2.L 206
1.ZA P05 2.ZA 205
1.ZB P06 2.ZB 204

RAZPORED ODDELKOV V ČETRTEK, 8. 9. 2022, OB 17.00

ODDELEK UČILNICA ODDELEK UČILNICA
3.FA 108 4.FA 304
3.FB 107 4.FB 303
3.FC 106 4.FC 302
3.KA 105 4.KA 211
3.KB 104 4.KB 210
3.L P04 4.L 206
3.ZA P05 4.ZA 205
3.ZB P06 4.ZB 204

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 101 do 109 – prvo nadstropje, učilnice od 201 do 213 – drugo nadstropje, učilnice od 301 do 304 – tretje nadstropje.

Podaljšan rok za vpis v programe izrednega izobraževanja in dodaten informativni dan – 7.9.2022

Zainteresirane za vpis v programe izrednega izobraževanja obveščamo, da je v vseh programih prostih še nekaj mest. Rok za prijave smo zato podaljšali do 16. 9. 2022.

Za vse, ki se še odločate glede vpisa v programe izrednega izobraževanja na SŠFKZ in se želite podrobneje seznaniti s potekom izobraževanja in vsebino le-tega, bomo, v sredo, 7. 9. 2022, ob 17.00, organizirali še en informativni dan, ki bo potekal v živo, na SŠFKZ.

Pridobitev in podaljšanje statusa za redno vpisane dijake

Vsi dijaki, ki bodo oddali popolne vloge z dokazili do 12.9.2022, v referat za dijake, bodo obravnavani na konferenci učiteljskega zbora 15.9.2022. Vse ostale vloge, pa bodo obravnavane na oktobrski konferenci učiteljskega zbora 12.10.

Pogoji in obrazci o statusih se objavjavljeni na spletni strani šole, v sklopu Za redne dijake.

Avtor/-ica prispevka: Matej Švegl, koordinator

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk v šolskem letu 2022/23 pričel v četrtek, 1. septembra 2022. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 30. 8. 2022 objavljen v e-asistentu.

RAZPORED UČNIH UR IN ODDELKOV PRVI DAN POUKA 1. 9. 2022 – 1.DEL

URA ČAS
1. ura 7.35 – 8.20
2. ura 8.25 – 9.10
3. ura 9.15 – 10.00
4. ura 10.05 – 10.55
Od 7.35 do 10.55 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa 102 3. Fa 302
1. Fb 107 3.Fb 303
1. Fc 108 3. Fc P04
1. Ka 105 3. Ka P07
1. Kb 104 3. L P06
1. L 106 3. Zb P05
1. Za 204 4. Fb 203
1. Zb 205 4. Fc K04
2. Fc 206 4. Ka K03
2. Ka 211 4. L K01
2. Za 210 4. Za K06
2. Zb 209 4. Zb K02

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 101 do 109 – prvo nadstropje, učilnice od 201 do 213 – drugo nadstropje, učilnice 301 do 304 – tretje nadstropje.

RAZPORED UČNIH UR IN ODDELKOV PRVI DAN POUKA 1. 9. 2022 – 2.DEL

URA ČAS
1. ura 11.15 – 12.00
2. ura 12.05 – 12.50
3. ura 12.55 – 13.40
4. ura 13.45 – 14.30

 

Od 11.15 do 14.30
Oddelek Učilnica
2. Fa 302
2. Fb 303
2. Kb 209
2. L 211
3. Kb 210
3. Za 206
4. Fa 204
4. Kb 205

Legenda: učilnice od 201 do 213 – drugo nadstropje, učilnice 301 do 304 – tretje nadstropje.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta. Lepo pozdravljeni.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Pisarna izobraževanja odraslih je v času šolskih počitnic zaprta

Pisarna izobraževanja odraslih je od 18. 7. do 5. 8. 2022 zaprta. V tem času se glede vprašanj vezanih na izredno izobraževanje (odrasli) lahko obrnete na mag. Vando Trdan, vanda.trdan@ssfkz.si in na telefon 051 276 177 v času uradnih ur (ob sredah, med 10 in 13. uro).

Avtor/-ica prispevka: Maja Kumar, organizatorka izobraževanja odraslih

Uradne ure v času poletnih šolskih počitnic

V času poletnih šolskih počitnic, od srede, 6. julija 2022, do petka, 12. avgusta 2022, so uradne ure vsako sredo, od 10. – 13. ure.

Od torka, 16. 8. 2022, dalje so uradne ure vsak dan od 10. – 13. ure.

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2022/23

Izobraževalni program Točke NPZ
Farmacevtski tehnik 137 123
Kozmetični tehnik 131 99
Tehnik laboratorijske biomedicine 136 113
Zobotehnik 141  

Vsem sprejetim učenkam in učencem v 2. krogu čestitamo in jim izrekamo dobrodošlico na naši šoli.

Učenci, ki mogoče ne bodo zadovoljni s programom, v katerega so bili izbrani, lahko po 4. 7. 2022 pogledajo na stran MIZŠ –Vpis v srednjo šolo, kje bodo objavljana (4. 7. 2022 popoldan) preostala prosta mesta po zaključenem 1. in 2. krogu vpisnega postopka.

Na naši šoli prostih mest trenutno ni več.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih v splomladanskem roku

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih bo v ponedeljek, 4. julija, ob 12.00. Dijaki počakajo razrednike po naslednjem razporedu: 1. letnik FT in TLB v pritličju, 1. letnik KT in ZT v kleti, 2. letnik v prvem nadstropju, 3. letnik v drugem nadstropju in 4. letnik v tretjem nadstropju.

Dijaki 3. ali 4. letnika, ki dobijo novo spričevalo po uspešnem izboljšanju ocene, morajo ob prevzemu novega spričevala, starega vrniti.

Pred prejemom spričeval morajo dijaki vrniti izposojene knjige v knjižnico. Dijaki, ki bodo opravili vse izpite in vrnili knjige, se lahko vpišejo v višji letnik. Vpisnico dobijo pri razredniku ob razdelitvi spričeval. Izpolnjeno vpisnico pošljejo na šolo po pošti.

Dijaki, ki ne bodo opravili izpitov, napišejo prijave za jesenski rok (obrazec PR1) in jih oddajo pomočnici ravnateljice Mojci Novoselec v predal za prijave pri njeni pisarni v prvem nadstropju. Rok za oddajo prijav za jesenski rok je 6. julij 2022. Jesenski rok izpitov poteka od torka 16. avgusta, do vključno petka, 19. avgusta. Razpored izpitov za jesenski rok bo objavljen na spletni strani šole najkasneje 10. avgusta 2022.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2022/23

Izobraževalni program Točke NPZ
Farmacevtski tehnik 139 92
Kozmetični tehnik 133  
Tehnik laboratorijske biomedicine 136  
Zobotehnik 143 121

Vsem sprejetim učenkam in učencem čestitamo in jim izrekamo dobrodošlico na naši šoli.

Vključitev učencev v 2. krog

Učenci, ki niso bili sprejeti v 1. krogu izbirnega postopka, se bodo 22., 23. ali 24. 6. vključili v 2. krog. Starši nesprejetih učencev bodo 21. 6. po elektronski pošti dobili navodila in informacije, ki jim bodo v pomoč, da bodo skupaj z otroki izbrali ustrezne programe.

Rezultati, na katero šolo oz. v kateri program bo učenec izbran, bo MIZŠ poslalo na našo šolo, v četrtek, 30. 6. 2022, okrog 12.00. Starši oz. učenci naj ta dan  (okrog 12.00) pokličejo v svetovalno službo naše šole (01 300 72 51 ali 01 300 72 80), kjer bodo dobili to informacijo.

Informacije, ki jih boste prejeli po e-pošti, bodo objavljene tudi na strani MIZŠ  – Vpis v srednjo šolo.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2022/23

Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo na voljo od 5. septembra dalje. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.