Izpostavljeno

Izpostavljeni prispevki

Povabilo k oddaji ponudb za pripravo dijaške prehrane (malice) za obdobje 3 let

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za storitev dobave in razdeljevanje prehrane v prostorih naročnika in za plačilo uporabnine za prostore in opreme v skladu s tem povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013, 46/2014, 46/2016-ZOFVU-L in 76/2023) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih…  Prikaži celoten prispevek Povabilo k oddaji ponudb za pripravo dijaške prehrane (malice) za obdobje 3 let