Stanje prijavljenih učencev za vpis v 1. letnik (po prenosu prijav) za šolsko leto 2024/25 na dan 23. 4. 2024

Program Št. razpisanih mest Št. prijavljenih na dan 23. 4. 2024
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 96
KOZMETIČNI TEHNIK 56 77
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 33
TEHNIK ZOBNE PROTETIKE 56 74

Zaradi večjega števila prijavljenih učencev kot je razpisanih prostih mest, bomo MVI zaprosili za soglasje k omejitvi vpisa v vseh programih.

Starši vseh prijavljenih učencev boste po e-pošti prejeli obvestilo o omejitvi vpisa v posamezne programe in ostale pomembne informacije do 29. 5. 2024.
V elektronskem sporočilu boste prejeli dopis z informacijami o omejitvi vpisa, termin za obisk v šoli in druge potrebne informacije. V priponki vam bomo poslali še obrazce za učbeniški sklad, šolsko prehrano, naročilo halj, orodja za program TZP in drugo.
Vpisni postopek bo potekal osebno, učenci in starši boste povabljeni v šolo.
Vpis učencev in izbor za 1. krog vpisnega postopka bo potekal med 17. 6. in 21. 6. 2024.

Ocenam iz 7. in 8. razreda se bodo junija prištele še zaključene ocene iz 9. razreda (brez izbirnih predmetov).  Izbirni postopek bo potekal na osnovi vsote zaključenih ocen iz 7., 8. in 9. razreda.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 21. 6. 2024 na šolski spletni strani in na strani MVI. Učenci, ki bodo izbrani v 1. krogu bodo ta dan  (21. 6.) že vpisani v program. Obvestilo bodo starši dobili po e- pošti.
Učenci, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu, se bodo s pomočjo napotkov svetovalne službe vključili v 2. krog izbirnega postopka. Rezultati izbora v 2. krogu bodo znani 2. 7. 2024.
Informacije  o tem, v katere šole oz. programe bodo kandidati razporejeni v 2. krogu, bo MVI posredovalo naši šoli.

Učenci s posebnimi potrebami morajo imeti odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili najkasneje do 19. 6. 2024, sicer sodelujejo v izbirnem postopku kot vsi ostali kandidati.