Stanje prijavljenih kandidatov za vpis za šolsko leto 2024/25 na dan 2. 4. 2024

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 2. 4. 2024
Začasna spodnja meja
(1. krog) glede na točke v
7. in8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 90 86
KOZMETIČNI TEHNIK 56 96 96
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 21 /
TEHNIK ZOBNE PROTETIKE 56 89 97

Do zaključka prijavnega roka za vpis v prvi letnik, 2. 4. 2024, smo za dva izobraževalna programa prejeli več prijav kot je razpisanih mest. Učenci, ki imajo nižje število točk od trenutne meje, imajo manj možnosti za sprejem, zato svetujemo, da prijavo prenesejo v drug program na naši šoli ali na drugo šolo.

V preglednici so objavljene trenutne spodnje meje, ki se lahko do zaključka prenosa prijav, to je 23. 4. 2024 do 15.00, spremenijo. Trenutno se pri izračunu točk upoštevajo ocene iz obveznih predmetov v 7. in 8. razredu. Ob zaključku 9. razreda, se točkam 7. in 8. razreda prištejejo še zaključene ocene 9. razreda.

Če je vpis v program omejen, seštevek točk vseh treh razredov (7., 8. in 9.) predstavlja dejanski rezultat, na osnovi katerega poteka izbor za vpis v 1. krogu in kasneje v 2. krogu.

Glede na trenutno stanje prijav, predvidevamo, da bomo imeli omejitev vpisa v programu kozmetični tehnik in tehnik zobne protetike.

Prenos prijav

Poteka do 23. 4. 2024 do 15.00. Prijavo je do navedenega datuma mogoče prenesti v katero koli drugo srednjo šolo ali drug program na isti šoli.

Od 9. 4. do 23. 4. se lahko učenci in starši o stanju prijav ter o izbiri šole oz. ustreznega programa pogovorite s svetovalnimi delavkami: Tatjano Lorencin ali Tanjo Hočevar Ziherl.

Informacije lahko dobite po telefonu (01/300 72 51 ali 01/300 72 80) v:

ponedeljek 13.00 – 16.00
torek 9.00 – 12.00
sreda 9.00 – 12.00
četrtek 9.00 – 12.00
petek 9.00 – 12.00

Prenos prijav bo potekal na daljavo.

Za prenos prijave starši skupaj z učenci izpolnite Obrazec za prenos prijave. Obrazec natančno izpolnite in ga obvezno podpišite starši in učenci, ga skenirajte in pošljite na e-naslov: tatjana.lorencin@ssfkz.si ali tanja.hocevar.ziherl.@ssfkz.si. Obrazec pošljite samo na enega od navedenih naslovov! S podpisano izjavo pooblastite svetovalnega delavca za prenos prijave. Po prejemu obrazca, bomo prijavo vašega otroka poslali na izbrano šolo ali prenesli v drug izobraževalni program na naši šoli.

Obrazec za prenos prijave morate poslati na šolo najkasneje do 23. 4. 2024 do 15.00 ure.