Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2023/24 na dan 24. 4. 2023

Program Št. razpisanih mest Št. prijavljenih na dan 24. 4. 2023
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 98
KOZMETIČNI TEHNIK  56 75
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 37
ZOBOTEHNIK 56 72

Zaradi večjega števila prijavljenih učencev kot je razpisanih prostih mest, bomo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) zaprosili za soglasje k omejitvi vpisa v vseh programih.

O omejitvah vpisa v posamezne programe bodo vsi učenci obveščeni do 29. 5. 2023 (na e-naslov staršev).
Vpis učencev in izbor za 1. krog vpisnega postopka bo potekal med 16. 6. in 21. 6. 2023.
Vpisni postopek bo potekal osebno, učenci in starši boste povabljeni v šolo. Z elektronskim obvestilom o omejitvah vpisa, boste dobili tudi vabilo za  termin za obisk v šoli in druge potrebne informacije ter obrazce.

Ocenam iz 7. in 8. razreda se bodo junija prištele še zaključene ocene iz 9. razreda (brez izbirnih predmetov). Izbirni postopek bo potekal na osnovi vsote zaključenih ocen iz 7., 8. in 9. razreda.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 21. 6. 2023 na šolski spletni strani in na strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI). Učenci, ki bodo izbrani v 1. krogu bodo ta dan  (21. 6.) že vpisani v program. Obvestilo bodo starši dobili po e-pošti.
Učenci, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu, se bodo s pomočjo svetovalne službe vključili v  2. krog izbirnega postopka. Rezultati izbora v 2. krogu bodo znani 29. 6. 2023. Informacije o tem, v katero šolo oz. program bo kandidat razporejen, bomo iz MVI prejeli na našo šolo.

Učenci s posebnimi potrebami morajo imeti odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili najkasneje do 19. 6. 2023, sicer sodelujejo v izbirnem postopku kot vsi ostali kandidati.