Stanje prijavljenih kandidatov za vpis za šolsko leto 2023/24 na dan 3. 4. 2023

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 3. 4. 2023
Začasna spodnja meja
(1. krog) glede na točke  v
7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 107 94
KOZMETIČNI TEHNIK 56 103 93
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 61 106
ZOBOTEHNIK 56 90 95

Do prijavnega roka za vpis v prvi letnik, 3. 4. 2023, smo prejeli za vse izobraževalne programe več prijav kot je razpisanih mest. Učenci, ki imajo nižje število točk od trenutne meje, imajo manj  možnosti za sprejem, zato svetujemo, da prijavo prenesejo v drug program na naši šoli ali na drugo šolo.

V preglednici so objavljene trenutne spodnje meje, ki se lahko do zaključka prenosa prijav, 24. 4. 2023 do 14.00, spremenijo. Trenutno se pri izračunu točk upoštevajo ocene iz obveznih predmetov v 7. in 8. razredu. Ob zaključku 9. razreda, se točkam 7. in 8. razreda, prištejejo še zaključene ocene 9. razreda.

Če je vpis v program omejen, seštevek točk vseh treh razredov (7., 8. in 9.) predstavlja dejanski rezultat, na osnovi katerega poteka izbor za vpis v 1. krogu in kasneje v 2. krogu.

Glede na trenutno stanje prijav, predvidevamo, da bomo imeli omejitev vpisa v vseh programih.

Prenos prijav

Poteka do 24. 4. 2023 do 14.00. Prijavo je do navedenega datuma mogoče prenesti v katero koli drugo srednjo šolo ali drug program na isti šoli.
Od 11. 4. do 24. 4. se lahko učenci in starši o stanju prijav ter o izbiri šole oz. ustreznega programa pogovorite s svetovalnimi delavkami: Tatjano Lorencin, Tanjo Hočevar Ziherl ali Beti Melkamu.

Informacije lahko dobite po telefonu (01/300 72 51, 01/300 72 80 ali 01/300 72 66) v:
ponedeljek:      14.00 –16.00,          
torek:               9.00 – 12.00,          
sredo:               9.00 – 12.00,
četrtek:             9.00 – 12.00,
petek:                9.00 – 12.00.

Prenos prijav bo potekal na daljavo.

Za prenos prijave starši skupaj z učenci izpolnite Obrazec za prenos prijave. Obrazec natančno izpolnite in ga obvezno podpišite starši in učenci, ga  skenirajte in pošljite na  e-naslov: tatjana.lorencin@ssfkz.si ali tanja.hocevar.ziherl.@ssfkz.si. Obrazce pošiljajte izključno na enega od navedenih naslovov! S podpisano izjavo pooblastite svetovalnega delavca za prenos prijave. Po prejemu obrazca, bomo prijavo vašega otroka poslali na izbrano šolo ali prenesli v drug izobraževalni program na naši šoli.

Obrazec za prenos prijave morate poslati na šolo najkasneje do 24. 4. 2023 do 14.00 ure.

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis po prenosih prijav večje od števila razpisanih mest v posameznem programu, bo Svet šole v soglasju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, sprejel sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo starše prijavljenih učencev pisno obvestili do 29. 5. 2023.