Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2024/25

Program Spodnja meja št. točk
FARMACEVTSKI TEHNIK 134
KOZMETIČNI TEHNIK 142
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 139
TEHNIK ZOBNE PROTETIKE 143

Učenkam in učencem, ki ste bili v 2. krogu sprejeti na našo šolo, čestitamo in vam izrekamo dobrodošlico.

Vsem ostalim učencem, ki ste bili sprejeti v katero koli drugo šolo, pa želimo uspešno delo in dobro počutje v izbrani šoli.

Učenci, ki niste zadovoljni s programom, v katerega ste bili izbrani, lahko  4. 7. 2024 pogledate na stran MVI –Vpis v srednjo šolo, kjer bodo objavljena prosta mesta, ki so še na voljo po zaključenem 1. in 2. krogu vpisnega postopka. Na naši šoli prostih mest ni več.