Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2023/24

Izobraževalni program Točke NPZ
Farmacevtski tehnik 147 86
Kozmetični tehnik 140 84
Tehnik laboratorijske biomedicine 158 /
Zobotehnik 139 /

Učenkam in učencem, ki ste bili v 2. krogu sprejeti na našo šolo, čestitamo in vam izrekamo dobrodošlico.

Vsem ostalim učencem, ki ste bili sprejeti v katero koli drugo šolo, pa želimo uspešno delo in dobro počutje v izbrani šoli.

Učenci, ki niste zadovoljni s programom, v katerega ste bili izbrani, lahko po 3. 7. 2023, okoli 15.00, pogledate na stran MVI –Vpis v srednjo šolo, kjer bodo objavljena prosta mesta, ki so še na voljo po zaključenem 1. in 2. krogu vpisnega postopka.

Na naši šoli prostih mest ni več.