Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2024/25

Program Spodnja meja št. točk
FARMACEVTSKI TEHNIK 141
KOZMETIČNI TEHNIK 145
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 128
TEHNIK ZOBNE PROTETIKE 144

Vsem sprejetim učenkam in učencem iskreno čestitamo in se veselimo, da se bodo izobraževali na naši šoli.

VKLJUČITEV UČENCEV V 2. KROG

Učenci, ki niste bili sprejeti v 1. krogu izbirnega postopka, se boste 24. in 26. 6. do 15. ure vključili v 2. krog izbirnega postopka. Starši nesprejetih učencev bodo 21. 6. pozno popoldan po elektronski pošti dobili navodila in informacije, ki jim bodo v pomoč, da bodo skupaj z otroki izbrali ustrezne programe.

Rezultati, na katero šolo oz. v kateri program bo učenec izbran, bo MVI (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje) poslalo na našo šolo, v torek, 2. 7. 2024, okrog 12.00. Starši oz. učenci naj ta dan  (okrog 12.00) pokličejo ali pridejo osebno v svetovalno službo naše šole (01 300 72 51, 01 300 72 66  ali 01 300 72 80), kjer bodo dobili informacijo o rezultatu izbora v 2. krogu.

Informacije o prostih mestih in spodnjih mejah v posameznih šolah bodo 21. 6. objavljene tudi na strani MVI  – Vpis v srednjo šolo.