Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2023/24

Izobraževalni program Točke
Farmacevtski tehnik 148
Kozmetični tehnik 141
Tehnik laboratorijske biomedicine 161
Tehnik zobne protetike 145

Vsem sprejetim učenkam in učencem iskreno čestitamo in jim izrekamo dobrodošlico na naši šoli.

Vključitev učencev v 2. krog

Učenci, ki niste bili sprejeti v 1. krogu izbirnega postopka, se boste 22. in 23. 6. do 15. ure vključili v
2. krog izbirnega postopka. Starši nesprejetih učencev bodo 21. 6. pozno popoldan  po elektronski pošti dobili navodila in informacije, ki jim bodo v pomoč, da bodo skupaj z otroki izbrali ustrezne programe.

Rezultati, na katero šolo oz. v kateri program bo učenec izbran, bo MVI (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje) poslalo na našo šolo, v četrtek, 29. 6. 2023, okrog 12.00. Starši oz. učenci naj ta dan  (okrog 12.00) pokličejo ali pridejo osebno v svetovalno službo naše šole (01 300 72 51 ali 01 300 72 80), kjer bodo dobili informacijo o rezultatu izbora v 2. krogu.

Informacije o prijavi v 2. krog izbirnega postopka, ki jih boste prejeli po e-pošti, bodo 21. 6. objavljene tudi na strani MVI  – Vpis v srednjo šolo.