Starši in dijaki, ki želijo stopiti v stik z učiteljem, naj se nanj obrnejo preko e-pošte, da se dogovorijo za govorilno uro. Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi tudi po telefonu v zbornici.

ZBORNICA

01 300 72 42
01 300 72 43

AŽBE, Nika
Predmeti:
AZD, OZD, AZD-PRA, OZD-PMF
Zadolžitve:

Govorilne ure: po 10:30-11:15

BABIČ, Mojca
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:

Govorilne ure: to 8:25-9:10

BANKO, Jaka
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
razrednik 3. Zb

Govorilne ure: po 10:30-11:15

BOJIĆ, Novka
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:

Govorilne ure: pe 9:15-10:00

BOKAL, Meta
Predmeti:
OZD, OZD-PRA, OZD-BOF, ZDR
Zadolžitve:

Govorilne ure: po 11:20-12:05

CERAR, Aleš
Predmeti:
FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:

Govorilne ure: če 10:30-11:15

CIGULA, Mateja
Predmeti:
UME
Zadolžitve:
razredničarka 3. Fc, koordinatorka kulturnih dejavnosti

Govorilne ure: če 10:30-11:15

mag. CIMPERMAN, Saša
Predmeti:
ŠVZ, AD
Zadolžitve:
razredničarka 3. Fa

Govorilne ure: če 12:10-12:55

ČALIĆ, Petra
Predmeti:
MAT, IKT
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fb

Govorilne ure: pe 7:35-8:20

ČERIN, Marija
Predmeti:
OZD, ILS
Zadolžitve:
org. PUD v prog. FT

Govorilne ure: po 9:15-10:00

DIMNIK, Zdenka
Predmeti:
GEO, AD
Zadolžitve:

Govorilne ure: to 9:15-10:00

DOBERŠEK, Helena
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fc

Govorilne ure: po 9:15-10:00

DRENIK TROP, Polona
Predmeti:
POD, VZD, TPP
Zadolžitve:
razredničarka 4. Kb

Govorilne ure: po 12:10-12:55

ERJAVEC, Bojan
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:

Govorilne ure: če 11:20-12:05

FABJAN, Simon
Predmeti:
FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:
organizator PUD v programu ZT

Govorilne ure: če 10:30-11:15

FERLIC, Karla
Predmeti:
NEM
Zadolžitve:
knjižničarka

Govorilne ure: če 10:30-11:15

FORTE, Romana
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 4. Za

Govorilne ure: to 10:30-11:15

GABROVŠEK, Ljubica
Predmeti:
OZD, KIZ,ILS
Zadolžitve:

Govorilne ure: če 7:35-8:20

dr. GORJAN, Alenka
Predmeti:
BIO, SOM, ZVP, ZVZ, VZD-v
Zadolžitve:
razredničarka 2. Kb

Govorilne ure: sr 11:20-12:05

GRADIŠAR, Tina
Predmeti:
KEM, LDF-PRA, ZMT- KEM
Zadolžitve:
razredničarka 2. Za

Govorilne ure: če 9:15-10:00

GRGUR, Vesna
Predmeti:
MBE, MMB, MMB-PRA
Zadolžitve:
razredničarka 2. L, org. PUD TLB

Govorilne ure: pe 11:20-12:05

HAFNER, Marijan
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
razrednik 2. Fc

Govorilne ure: to 10:30-11:15

HORVAT, Ksenija
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 1. Za

Govorilne ure: če 10:30-11:15

HORZELENBERG, Mirjam
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
razredničarka 4. L

Govorilne ure: to 10:30-11:15

HREN, Jošt
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razrednik 1. Fa, mentor ŠŠD, mentor šolske dijaške skupnosti

Govorilne ure: po 12:10-12:55

JEROMEN, Vesna
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
koordinatorka raziskovalne dejavnosti

Govorilne ure: po 11:20-12:05

KOČEVAR KORBAR, Mojca
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 3. Ka

Govorilne ure: po 10:30-11:15

KOGOVŠEK GRUBELIĆ, Darja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, KNE
Zadolžitve:
organizatorka PUD v programu KT

Govorilne ure: sr 8:25-9:10

KOLMANČIČ ŠUŠTAR, Mateja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, VEL
Zadolžitve:
razredničarka 3. Kb, koordinatorka za  CIDESCO 

Govorilne ure: to 6:50-7:30

KOPČAVAR, Viljemka
Predmeti:
GEN,  ANF, SOM, KBK
Zadolžitve:

Govorilne ure: če 8:25-9:10

KORITNIK, Jurij
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:

Govorilne ure: to 12:10-12:55

dr. KOVAČIČ, Tanja
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:

Govorilne ure: po 11:20-12:05

KUJAVEC, Darinka
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razredničarka 3. Fb

Govorilne ure: pe 8:25-9:10

LAPUH, Ida
Predmeti:
BIO, RDN, RDN-PRA, VZD
Zadolžitve:

Govorilne ure: po 9:15-10:00

LAVRIČ, Vesna
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 4. Fa

Govorilne ure: to 11:20-12:05

LETONJA, Jasmina
Predmeti:
FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:

Govorilne ure: če 10:30-11:15

LUŠINA, Branko
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razrednik 4. Fc

Govorilne ure: po 13:00-13:45

mag. MAGDEVSKI, Zlatko
Predmeti:
IKT
Zadolžitve:
razrednik 1. Ka

Govorilne ure: to 10:30-11:15

MAJDIČ, Tilen
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:

Govorilne ure: pe 9:15-10:00

MALEŽIČ, Darja
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razredničarka 1. Zb

Govorilne ure: to 8:25-9:10

MLAKAR MEDVED, Manja
Predmeti:
BIO, VZD, MBE, SOM
Zadolžitve:
tajnica ŠMK

Govorilne ure: po 10:30-11:15
01 300 72 56

MOLEK, Uroš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:

Govorilne ure: to 13:50-14:35

OŽBOLT, Karmen
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 3. L

Govorilne ure: to 9:15-10:00

PERGER, Alenka
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 2. Fa

Govorilne ure: po 8:25-9:10

PERINČIČ MANFREDA, Jasna
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:

Govorilne ure: pe 7:00-7:35

mag. PETKOVŠEK, Tina
Predmeti:
PSI, KOM
Zadolžitve:

Govorilne ure: to 11:20-12:05

PETRIC, Katja
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 3. Za

Govorilne ure: pe 11:20-12:05

POVHE LENART, Sabina
Predmeti:
KEM, FKM, LDF-PRA, ZMT-KEM
Zadolžitve:

Govorilne ure: po 9:15-10:00

PRIJATELJ, Nadja
Predmeti:
RDN, RDN-PRA, ILS
Zadolžitve:
razredničarka 4. Fb

Govorilne ure: pe 10:30-11:15

PRIMOŽIČ, Nataša
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
razredničarka, 1. Kb

Govorilne ure: sr 13:50-14:35

RIBIČ, Lidija
Predmeti:
ZGO
Zadolžitve:
koordinatorka interesnih dejavnosti

Govorilne ure: če 10:30-11:15

ROGELJ, Anja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, VEL
Zadolžitve:

Govorilne ure: po 9:15-10:00

RUPNIK, Andreja
Predmeti:
KEM, FKM, LDF-PRA, SKO-KEM
Zadolžitve:

Govorilne ure: pe 11:20-12:05

SEDLAR, Valerija
Predmeti:
ZMT, FIP, TOP, DAP, IZP
Zadolžitve:

Govorilne ure: to 9:15-10:00

SERNEC, Kristina
Predmeti:
BIO, BAF, ANF, VZD
Zadolžitve:
razredničarka 2. Zb

Govorilne ure: če 11:20-12:05

SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ, Irena
Predmeti:
KIZ, KIK
Zadolžitve:
pomočnica ravnateljice

Govorilne ure: čE 12:10-12:.55
01 300 72 67

ŠILC, Maja
Predmeti:
SKO, KIZ, KBK, KIZ-PRA
Zadolžitve:
razredničarka 2. Ka

Govorilne ure: pe 12:10-12:55

ŠIMIC ZORE, Marta
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:

Govorilne ure: to 10:30-11:15

ŠVEGL, Matej
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razrednik 2. Fb

Govorilne ure: to 9:15-10:00

TOMŠIČ ISKRA, Nevenka
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:

Govorilne ure: to 7:35-8:20

mag. TRDAN, Vanda
Predmeti:
ZGO
Zadolžitve:
ravnateljica

Govorilne ure:   po dogovoru
01 300 72 47

TURŠIČ, Sabina
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, CMS
Zadolžitve:
razredničarka 4. Ka

Govorilne ure: po 8:25-9:10

VAUPOTIČ, Mihaela
Predmeti:
LHT, LHT-PRA, FKM, FKM-PRA, MBK, IVB
Zadolžitve:

Govorilne ure: pe 10:30-11:15

VENIGER, Neda
Predmeti:
LDF, ZDR, ZDR-PRA
Zadolžitve:

Govorilne ure: po 10:30-11:15

VONČINA, Petra
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 4. Zb

Govorilne ure: sr 12:10-12:55

ZAVEC, Sara
Predmeti:
MBK, MBK-PRA, LTP, LTP-PRA, ZEK, IVB
Zadolžitve:
razredničarka 1. L

Govorilne ure: to 11:20-12:05