Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje za vpis v program tehnik zobne protetike bo potekal v sredo, 13. 3. 2024, ob 14.30, na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
Po uspešno opravljenem preizkusu se kandidat lahko prijavi v program tehnik zobne protetike. Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu velja za vpis v šolsko leto 2024/25.

Preizkus je namenjen učencem 9. razreda in starejšim kandidatom, ki se želijo prešolati, mlajših učencev ne bomo sprejeli.
Kandidati naj s seboj obvezno prinesejo navadni svinčnik (HB oz. 2B), kemični svinčnik, radirko in ravnilo ali trikotnik (30 cm).

Rok za oddajo prijavnic: najkasneje do 4. 3. 2024.
Prijave pošljite po navadni pošti na naslov šole: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana.

Dodatnega obvestila za preizkus kandidatom ne bomo pošiljali.

O doseženih rezultatih preizkusa bomo vse kandidate pisno obvestili najkasneje v osmih dneh po opravljanju preizkusa. Informacij po telefonu ne bomo dajali!
Če je kandidat pri opravljanju preizkusa neuspešen, se v program tehnik zobne protetike ne more prijaviti. Lahko pa se prijavi v ostale programe na naši šoli: farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in kozmetični tehnik ali na katero koli drugo srednjo šolo.

Več informacij najdete na spletni strani MVI.