Zaključene ocene za dijake 4. letnika

Zadnji dan za pisno ocenjevanje znanja za 2. TLB, 2. ZT, 3. FT, 3. KT in 3. TLB
Zadnji dan za pisno ocenjevanje znanja za 2. TLB, 2. ZT, 3. FT, 3. KT in 3. TLB