Zaposleni


Vodstvo

Ravnateljica šole in pomočnici


Učitelji

Učitelji, razredniki
(govorilne ure)


Strokovni in nepedagoški delavci

Šolski svetovalni delavki, knjižnica, hišnik…