Vpis

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)

Vpis učencev v začetni letnik srednje šole v šolskem letu 2014/15

Za šolsko leto 2014/15 so razpisani :

  • 3 oddelki v programu farmacevtski tehnik, 84 prostih mest,
  • 2 oddelka v programu kozmetični tehnik, 56 prostih mest,
  • 2 oddelka v programu zobotehnik, 56 prostih mest,
  • 1 oddelek v programu tehnik laboratorijske biomedicine, 28 prostih mest.

Spodnje meje  1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolsko leto 2014/15

Program Število točk NPZ
Farmacevtski tehnik 145 106
Kozmetični tehnik  132 95
Tehnik laboratorijske biomedicine 134 92
Zobotehnik 142 101

Učence, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu, bomo vključili v 2. krog izbirnega postopka. Objava rezultatov 2. kroga  bo 27. 6. 2014.

Do 3. 6. 2013  bomo učence pisno obvestili o omejitvah vpisa v posameznih programih na naši šoli.

Dijaki s posebnimi potrebami bodo izvzeti iz postopka omejitve vpisa le, če bodo imeli do 18. 6. 2014 veljavno odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili. Odločba o usmeritvi iz osnovne šole ne omogoča izvzema učenca iz izbirnega postopka, ravno tako ne potrdilo, da so vključeni v postopek usmeritve.

Javna objava števila stanja prijav za vpis na posameznih šolah je objavljena na spletni strani MIZŠ.

Opravljen preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje velja za šolsko leto 2014/15.

Kontakti

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00
pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30