Vpis

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)

Vpis učencev v začetni letnik srednje šole v šolskem letu 2017/18

 V šolskem letu 2017/18 bomo vpisali:

 • 3 oddelke (84 kandidatov) v program FARMACEVTSKI TEHNIK,
 • 2 oddelka (56 kandidatov) v program KOZMETIČNI TEHNIK,
 • 1 oddelek (28 kandidatov)  v program TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
 • 2  oddelka (56 kandidatov) v program ZOBOTEHNIK

Stanje prijavljenih kandidatov za vpis za šolsko leto 2017/18 na dan 4. 4. 2017

Program Št. razpisanih mest Št. prijavljenih kandidatov na
dan 4. 4. 2017
Začasna spodnja meja
(1.krog) glede na točke  v
7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 93 96 točk
KOZMETIČNI TEHNIK                       56 92 93 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE      28 41 95 točk
ZOBOTEHNIK                 56 80 94 točk

Učence in starše obveščamo, da lahko sami izračunate dosežene točke iz zaključenih ocen v 7. in 8. razredu. Seštejete zaključene ocene vseh obveznih predmetov (izbirni predmeti se ne prištevajo zraven).

Prijavljeni učenci, ki imate v tem trenutku precej nižje točke kot so začasne spodnje meje, imate manjšo možnost za vpis v program, v katerega ste se prijavili.

Svoje prijave lahko prenesete v druge programe na naši šoli ali na druge šole najkasneje do torka, 25. 4. 2017.

O omejitvah vpisa v posamezne programe bomo vsakega prijavljen/a učenec/učenko pisno obveščen/a najkasneje do 6. 6. 2017.

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje za vpis v program zobotehnik bo v četrtek, 9. 3. 2017, ob 14.30 uri, na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, v Ljubljani. Kandidati naj prinesejo s seboj svinčnik, ravnilo (30 cm), škarje, lepilni trak in bel list papirja format A4.
Prijave za opravljanje preizkusa sprejemamo do 28. 2. 2017. Obrazec najdete na spletni strani MIZŠ ali na naši šoli v času informativnih dni.

Opravljen preizkus velja ZGOLJ za šolsko leto 2017/18.

Spodnje meje za vpis v 1. krogu izbirnega postopka v preteklih šolskih letih

  Šolsko leto 2015/16 Šolsko leto 2016/17
Program Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 148 točk 147/126
Kozmetični tehnik 139 točk 135
Tehnik laboratorijske biomedicine 136 točk 132
Zobotehnik 139 točk 133

Vpis učencev v začetni letnik srednje šole v šolskem letu 2016/17

V šolskem letu 2016/17 bomo vpisali:

 • 3 oddelke (84 kandidatov) v program FARMACEVTSKI TEHNIK,
 • 2 oddelka (56 kandidatov) v program KOZMETIČNI TEHNIK,
 • 1 oddelek (28 kandidatov) v program TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
 • 2 oddelka (56 kandidatov) v program ZOBOTEHNIK

Od 26. 4. 2016 učenci ne morejo več prenašati prijav, razen v zelo utemeljenih primerih.
Do 3. 6. 2016 bomo učence pisno obvestili o omejitvah vpisa v posameznih programih na naši šoli.

Učenci se lahko prijavijo v program zobotehnik šele po uspešno opravljenem preizkusu ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

Vpis za 1. krog izbirnega postopka

Med 16. 6. in 21. 6. 2016 bo potekal vpisni postopek za 1. krog izbirnega postopka. V tem obdobju bodo učenci po razporedu prihajali v šolo in s seboj prinesli dokumente: originalna spričevala 7., 8. in 9. razreda in fotokopije spričeval ter izpolnjeno tabelo , kamor boste vpisali svoje ocene in naredili izračun točk.

Razpored učencev:

 • prijavljeni v programu Farmacevtski tehnik : 16. 6. 2016, (od 9.00 – 14.30 ure),
 • prijavljeni v programu Kozmetični tehnik: 17. 6. 2016, (od 8.30 – 13.00 ure),
 • prijavljeni v programu Tehnik lab. biomedicine: 17. 6. 2016, (13.00 – 15.00 ure),
 • prijavljeni v programu Zobotehnik: 18. 6. 2016, (8.30 – 13.30 ure).

Zaradi boljše organizacije dela, ste učenci razporejeni po posameznih urah glede na začetnico svojega priimka. Da se boste izognili predolgemu čakanju, prosimo, da upoštevate razpored.
Vsak učenec bo dobil osebno obvestilo na dom, kjer je naveden točen termin, kdaj se oglasi v šoli.

V torek, 21. 6. 2016 bodo objavljeni rezultati 1. kroga izbirnega postopka. Svetujemo, da tudi ta dan pridete v šolo, ker bodo učenci prejeli in podpisali sklep o sprejemu v program. Dobili bodo še vse ostale informacije in dokumentacijo, ki jo potrebujejo za 1. letnik srednje šole. Kdor bo sprejet v 1. krogu, bo zanj vpisni postopek zaključen.

Učence, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu, bomo v šolski svetovalni službi usmerili v 2. krog. Rezultati 2. kroga izbirnega postopka pa bodo znani 28. junija 2016. Z njimi vas bomo seznanili na naši šoli.

Stanje prijavljenih kandidatov za vpis za šolsko leto 2016/17 na dan 26. 4. 2016

Program Št. razpisanih mest Št. prijavljenih kandidatov na dan 26. 4. 2016 Začasna spodnja meja (1.krog) glede na točke v 7. in 8. razredu OŠ
Farmacevtski tehnik 84 98 98 točk
Kozmetični tehnik 56 74 92 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 28 33 92 točk
Zobotehnik 56 69 90 točk

Zaradi prevelikega števila prijavljenih učencev smo MIZŠ zaprosili za soglasje k sklepu za omejitev vpisa v vseh štirih programih.

O omejitvah vpisa v posamezne programe boste vsi učenci pisno obveščeni v začetku junija. V dopisu boste obveščeni tudi o terminu, v katerem se boste morali skupaj s starši oglasiti v šoli. da se boste lažje organizirali, sporočamo, da bodo ti termini: 16., 17. ali 18. 6. 2016. S seboj boste prinesli dokumente za vpis (zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda)

Točkam iz 7. in 8. razreda, se bodo po končanem 9. razredu prištele še zaključene ocene iz tega razreda (brez izbirnih predmetov). Na osnovi vseh točk, bo potekal izbirni postopek.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 21. 6. 2016 na šolski spletni strani in v šoli na oglasni tabli. Istega dne (21 6.) boste sprejeti učenci dobili sklepe o sprejemu v program. Učence, ki ne boste sprejeti v 1. krogu, pa bomo vključili v 2. krog. Rezultati 2. kroga bodo objavljeni 28. 6. 2016 na naši šoli.

Dijaki s posebnimi potrebami bodo izvzeti iz postopka omejitve vpisa le, če bodo imeli do
18. 6. 2016 veljavno odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili.
Odločba o usmeritvi iz osnovne šole ne omogoča izvzema učenca iz izbirnega postopka, ravno tako ne potrdilo, da so vključeni v postopek usmeritve.

Kontakti

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00
pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30