Vpis

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)

Vpis učencev v začetni letnik srednje šole v šolskem letu 2015/16

Za šolsko leto 2015/16 so razpisani :

  • 3 oddelki v programu farmacevtski tehnik, 84 prostih mest,
  • 2 oddelka v programu kozmetični tehnik, 56 prostih mest,
  • 2 oddelka v programu zobotehnik, 56 prostih mest,
  • 1 oddelek v programu tehnik laboratorijske biomedicine, 28 prostih mest.

Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2014/15 na dan 3. 4. in 24. 4. 2015

Program Št. razpisanih mest Št. prijav na dan 3. 4. 2015 Št. prijav na dan 24. 4. 2015 Trenutna spodnja meja za 1. krog (7. in 8. razred)
Farmacevtski tehnik 84 100 94 98 točk
Kozmetični tehnik 56 96 70 94 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 28 40 33 94 točk
Zobotehnik 56 80 68 94 točk

Zaradi prevelikega števila prijavljenih učencev smo MIZŠ zaprosili za soglasje k sklepu za omejitev vpisa v vseh štirih programih.

O omejitvah vpisa v posamezne programe bomo  vse učence pisno obvestili v začetku junija. V dopisu bodo obveščeni tudi o terminu, v katerem se morajo skupaj s starši oglasiti v šoli. To bo:  16., 17. ali 18. 6. 2015. Takrat bodo s seboj prinesli dokumente za vpis (zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda).  

Točkam iz 7. in 8. razreda, se bodo po končanem 9. razredu prištele še zaključene ocene iz tega  razreda (brez izbirnih predmetov). Na osnovi vseh točk, bo potekal izbirni postopek.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene  19. 6. 2015  na šolski spletni strani in v šoli na oglasni tabli. Istega dne (19. 6.) bodo sprejeti učenci podpisali sklepe o sprejemu v program.

Učence, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu,  bomo prav tako 19. 6. že začeli  vključevati v 2. krog izbirnega postopka. Rezultati 2. kroga pa  bodo objavljeni 29. 6. 2015 na naši šoli.

Dijaki s posebnimi potrebami bodo izvzeti iz postopka omejitve vpisa le, če bodo imeli do 18. 6. 2015 veljavno odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili.

Odločba o usmeritvi iz osnovne šole ne omogoča izvzema učenca iz izbirnega postopka, ravno tako ne potrdilo, da so vključeni v postopek usmeritve.

Vpisni postopek

Učenci se lahko prijavijo v srednješolske programe najkasneje do 3. 4. 2015. Po tem datumu šole ne sprejemamo več prijav.

Javna objava števila prijav za vpis na posameznih šolah bo na spletni strani MIZŠ, dne 9. 4. 2015. Naslov: www.mizs.gov.si.

Število prijavljenih kandidatov v programih naše šole  bomo objavili tudi na šolski spletni strani.

Od  9. 4. 2015 do 24. 4. 2015  lahko učenci prenesejo prijave na druge šole oz. v druge programe, če ugotovijo, da niso oddali prijave v pravi program oz. da bodo ugotovili, da imajo prenizko število  točk v programih, kjer se obeta omejitev vpisa.
Po 24. 4. 2015 učenci ne morejo več prenašati prijav, razen v zelo utemeljenih primerih. Prijave ostanejo na šolah do zaključka 2. kroga izbirnega postopka, to je do 29. 6. 2015.
Do 3. 6. 2015  bomo učence pisno obvestili o omejitvah vpisa v posameznih programih na naši šoli.

Učenci se lahko prijavijo v program zobotehnik šele po uspešno opravljenem preizkusu ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

Spodnje meje  1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolsko leto 2014/15

Program Število točk NPZ
Farmacevtski tehnik 145 106
Kozmetični tehnik  132 95
Tehnik laboratorijske biomedicine 134 92
Zobotehnik 142 101

Javna objava števila stanja prijav za vpis na posameznih šolah je objavljena na spletni strani MIZŠ.

Kontakti

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00
pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30