Vpis

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)

Vpis učencev v začetni letnik srednje šole v šolskem letu 2017/18

V šolskem letu 2017/18 bomo vpisali:

  • 3 oddelke (84 kandidatov) v program FARMACEVTSKI TEHNIK,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program KOZMETIČNI TEHNIK,
  • 1 oddelek (28 kandidatov) v program TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program ZOBOTEHNIK

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2017/18

Program Št.
razpisanih mest
Točke/NPZ
Farmacevtski tehnik 84 133
Kozmetični tehnik 56 134/103
Tehnik laboratorijske biomedicine 28 139/127
Zobotehnik 56 137

Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2017/18 na dan  25.  4. 2017

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijav na
dan
25. 4. 2017
Trenutna spodnja meja za 1. krog (7. in 8. razred)
Farmacevtski tehnik 84 91 97 točk
Kozmetični tehnik 56 73 93 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 28 36 95 točk
Zobotehnik             56 70 95  točk

Zaradi prevelikega števila prijavljenih učencev smo MIZŠ zaprosili za soglasje k sklepu za omejitev vpisa v vseh štirih programih.

O omejitvah vpisa v posamezne programe boste  vsi učenci pisno obveščeni v začetku junija. V dopisu boste obveščeni tudi o terminu, v katerem se boste morali skupaj s starši obvezno oglasiti v šoli.  Za  lažjo organizacijo, vam sporočamo, da bodo ti termini:  med 19. in 21. 6. 2017. S seboj boste prinesli dokumente za vpis (zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda)  

Točkam iz 7. in 8. razreda, se bodo po končanem 9. razredu prištele še zaključene ocene iz tega  razreda (brez izbirnih predmetov). Na osnovi vseh točk, ki jih boste dosegli, bo potekal izbirni postopek.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene  22. 6. 2017  na šolski spletni strani in v šoli na oglasni tabli. Istega dne (22 6.) boste sprejeti učenci dobili sklepe o sprejemu v program. S tem se bo za sprejete učence v 1. krogu vpisni postopek zaključil.
Učenci, ki pa ne boste sprejeti v 1. krogu,  se boste z našo pomočjo vključili v 2. krog izbirnega postopka. Rezultati 2. kroga  bodo objavljeni 30. 6. 2017 na naši šoli.

Učenci s posebnimi potrebami bodo izvzeti iz postopka omejitve vpisa le, če bodo imeli do
začetka vpisa, to je 19. 6. 2017 veljavno odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili.
Odločba o usmeritvi iz osnovne šole ne omogoča izvzema učenca iz izbirnega postopka, ravno tako ne potrdilo, da so vključeni v postopek usmeritve.

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje za vpis v program zobotehnik bo v četrtek, 9. 3. 2017, ob 14.30 uri, na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, v Ljubljani. Kandidati naj prinesejo s seboj svinčnik, ravnilo (30 cm), škarje, lepilni trak in bel list papirja format A4.

Prijave za opravljanje preizkusa sprejemamo do 28. 2. 2017. Obrazec najdete na spletni strani MIZŠ ali na naši šoli v času informativnih dni.

Opravljen preizkus velja ZGOLJ za šolsko leto 2017/18.

Spodnje meje za vpis v 1. krogu izbirnega postopka v preteklih šolskih letih

  Šolsko leto 2015/16 Šolsko leto 2016/17
Program Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 148 točk 147/126
Kozmetični tehnik 139 točk 135
Tehnik laboratorijske biomedicine 136 točk 132
Zobotehnik 139 točk 133

Kontakti

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00
pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30