Vpis

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)

Vpis učencev v začetni letnik srednje šole v šolskem letu 2015/16

Za šolsko leto 2015/16 so razpisani :

  • 3 oddelki v programu farmacevtski tehnik, 84 prostih mest,
  • 2 oddelka v programu kozmetični tehnik, 56 prostih mest,
  • 2 oddelka v programu zobotehnik, 56 prostih mest,
  • 1 oddelek v programu tehnik laboratorijske biomedicine, 28 prostih mest.

Vpisni postopek

Od 16. 6. do 19. 6. bo potekal vpisni postopek. V tem obdobju bodo učenci po razporedu prihajali v šolo in s seboj prinesli dokumente: originalna spričevala 7. 8. in 9. razreda in fotokopije spričeval ter izpolnjeno tabelo.

Razpored učencev:

  • prijavljeni v programu Farmacevtski tehnik :      16. 6. 2015,
  • prijavljeni v programu kozmetični tehnik:            17. 6. 2015,
  • prijavljeni v programu Tehnik lab. biomedicine: 17. 6. 2015,
  • prijavljeni v programu Zobotehnik:                            18. 6. 2015.

Vsak učenec je dobil na dom obvestilo, kjer je naveden točen termin, kdaj se oglasi v šoli.

V petek, 19. 6. 2015 bodo objavljeni rezultati 1. kroga izbirnega postopka. Svetujemo, da tudi ta dan pridete v šolo, kjer bodo učenci podpisali prejem sklepa o vpisu. Dobili bodo vse informacije in dokumentacijo, ki jo potrebujejo za 1. letnik srednje šole. Kdor bo v 1. krogu sprejet, bo zanj vpisni postopek zaključen.

Učence, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu, bomo v šolski svetovalni službi usmerili v 2. krog. Rezultati 2. kroga izbirnega postopka pa bodo znani 29. junija 2015. Z njimi vas bomo seznanili na naši šoli.

Rezultati 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolsko leto 2015/16

Program Spodnja meja
Farmacevtski tehnik 148 točk
Kozmetični tehnik  139 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 136 točk
Zobotehnik 139 točk

Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2014/15 na dan 3. 4. in 24. 4. 2015

Program Št. razpisanih mest Št. prijav na dan 3. 4. 2015 Št. prijav na dan 24. 4. 2015 Trenutna spodnja meja za 1. krog (7. in 8. razred)
Farmacevtski tehnik 84 100 94 98 točk
Kozmetični tehnik 56 96 70 94 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 28 40 33 94 točk
Zobotehnik 56 80 68 94 točk

Zaradi prevelikega števila prijavljenih učencev smo MIZŠ zaprosili za soglasje k sklepu za omejitev vpisa v vseh štirih programih. O omejitvah vpisa v posamezne programe bomo  vse učence pisno obvestili v začetku junija. V dopisu bodo obveščeni tudi o terminu, v katerem se morajo skupaj s starši oglasiti v šoli. To bo: 16., 17. ali 18. 6. 2015. Takrat bodo s seboj prinesli dokumente za vpis (zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda).  

Točkam iz 7. in 8. razreda, se bodo po končanem 9. razredu prištele še zaključene ocene iz tega  razreda (brez izbirnih predmetov). Na osnovi vseh točk, bo potekal izbirni postopek.

Dijaki s posebnimi potrebami bodo izvzeti iz postopka omejitve vpisa le, če bodo imeli do 18. 6. 2015 veljavno odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili.

Odločba o usmeritvi iz osnovne šole ne omogoča izvzema učenca iz izbirnega postopka, ravno tako ne potrdilo, da so vključeni v postopek usmeritve.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolsko leto 2014/15

Program Število točk NPZ
Farmacevtski tehnik 145 106
Kozmetični tehnik  132 95
Tehnik laboratorijske biomedicine 134 92
Zobotehnik 142 101

Javna objava števila stanja prijav za vpis na posameznih šolah je objavljena na spletni strani MIZŠ.

Kontakti

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00
pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30