Vpis

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)

Vpis učencev v začetni letnik srednje šole v šolskem letu 2016/17

V šolskem letu 2016/17 bomo vpisali:

  • 3 oddelke (84 kandidatov) v program FARMACEVTSKI TEHNIK,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program KOZMETIČNI TEHNIK,
  • 1 oddelek (28 kandidatov)  v program TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
  • 2  oddelka (56 kandidatov) v program ZOBOTEHNIK

Učenci se lahko prijavijo v srednješolske programe najkasneje do 4  4. 2016.

Javna objava števila prijav za vpis na posameznih šolah bo na spletni strani MIZŠ, dne 8. 4. 2016.Število prijavljenih kandidatov v programih naše šole  bomo objavili tudi na šolski spletni strani.

Od  8. 4. 2016 do 26. 4. 2016 lahko učenci prenesejo prijave na druge šole oz. v druge programe, če ugotovijo, da niso oddali prijave v pravi program oz. da bodo ugotovili, da imajo prenizko število  točk v programih, kjer se obeta omejitev vpisa.
Po 26. 4. 2016 učenci ne morejo več prenašati prijav, razen v zelo utemeljenih primerih.
Do 3. 6. 2015  bomo učence pisno obvestili o omejitvah vpisa v posameznih programih na naši šoli.

Učenci se lahko prijavijo v program zobotehnik šele po uspešno opravljenem preizkusu ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje za vpis v program zobotehnik bo v četrtek, 10 3. 2016, ob 14.30 uri, na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana. Kandidati naj prinesejo s seboj svinčnik, ravnilo (30 cm), škarje, lepilni trak in bel list papirja format A4.

Prijave za opravljanje preizkusa sprejemamo do 26. 2. 2016. Obrazec dobite na spletni strani MIZŠ ali na naši šoli v času informativnih dni.

Opravljen preizkus velja ZGOLJ za šolsko leto 2016/17.

Rezultati 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolsko leto 2015/16

Program Spodnja meja
Farmacevtski tehnik 148 točk
Kozmetični tehnik  139 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 136 točk
Zobotehnik 139 točk

Kontakti

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00
pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30