Vpis

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)

Spodnje meje 1. in 2. kroga izbirnega postopka za vpis v šolsko leto 2020/21

Program Št. razpisanih mest Spodnja meja (1.krog) – št. točk Spodnja meja (2.krog) – št. točk
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 136 125/31
KOZMETIČNI TEHNIK 56 141/36 138
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 128 125
ZOBOTEHNIK 56 131/30 128

Sklepe o sprejemu in potrdila o vpisu bomo sprejetim učencem poslali po pošti na dom. Rezultate, na katero šolo bo učenec izbran v 2. krogu, je prejela naša šola dne 14. 7. 2020.

Sprememba rokovnika za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je danes poslalo okrožnico, v kateri je določen prijavni rok za oddajo prijave za vpis v začetni letnik srednje šole. Rok je 11. 5. 2020. Prijavo pošljite na e-naslov: ssfkz@guest.arnes.si

Učenci pošljejo samo eno prijavo na izbrano šolo. O nadaljnem postopku pošiljanja prijav boste obveščeni s strani vaše OŠ.

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje za vpis v program zobotehnik, bomo izvedli med 1. in 6. junijem 2020. Natančen datum bomo objavili v naslednjih dneh.

Za preizkus potrebujete vse potrebščine, ki so že navedene na naši spletni strani.

Vsi, ki se želite vpisati v program zobotehnik, pošljite prijavo na našo šolo do 11. 5., še preden boste opravljali preizkus. Tisti, ki boste preizkus opravili uspešno, boste prijavo pustili v programu zobotehnik, ostali, ki preizkusa ne boste opravili uspešno, boste do 16. 6. prijavo prenesli na drugo šolo ali v drug program na naši šoli.

Ostale informacije o vpisnem postopku bodo objavljene v naslednjih dneh.

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Preizkus bo potekal na naši šoli, v torek in sredo, 2. in 3. 6. 2020, ob 13.00. Trajal bo približno 2 uri in pol. Zaradi zagotavljanja varnih pogojev bomo izvedli preizkus v dveh skupinah. Vsem prijavljenim kandidatom bomo najkasneje do 12. 5. 2020 poslali tudi pisno obvestilo.

Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu velja za vpis v šolsko leto 2020/2021. Preizkus je namenjen učencem 9. razreda in starejšim kandidatom, ki se želijo prešolati. Mlajših učencev na preizkus ne bomo sprejeli.

Za opravljanje preizkusa naj kandidat obvezno prinese s seboj:

navadni svinčnik, radirko, ravnilo ali trikotnik (30 cm), škarje in lepilni trak (selotejp).

Če bo kandidat pri opravljanju preizkusa NEUSPEŠEN, bo svojo prijavo do 16. 6. 2020 prenesel na drugo šolo ali v drug program na naši šoli: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine.

Prenos prijav

Rok za oddajo prijav za vpis v začetni letnik je zaradi izrednih razmer podaljšan do

11. 5. 2020. Med 20. 5. 2020 in 16. 6. 2020 bodo lahko kandidati prenesli prijave v drug program, če bodo ocenili, da njihova prva izbira ni bila ustrezna.

Prenos prijav bodo lahko opravili brezstično, tako, da bodo pooblastilo, ki ga bodo podpisali starši in kandidat, po elektronski pošti poslali svetovalni službi, ta pa bo prijavo poslala kandidatu ali na drugo šolo.

Podatke o številu prijavljenih kandidatov v posamezne programe in podatke o razvrstitvi po točkah boste od 20. 5. 2020 dalje našli na naši spletni strani: www.ssfkz.si.

O prenosu prijave se lahko posvetujete s šolskimi svetovalnimi delavkami:

Tatjano Lorencin, Manjo Lokar in mag. Darjo Justinek po e- pošti ali telefonu (01/300-72-51 in 300-72- 66), od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00.

OPOZORILO! Prenos prijave za vpis po 16. 6. 2020 ne bo več mogoč, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 16. 7. 2020.

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezen program večje od števila razpisanih mest, bo šola v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo kandidate pisno obvestili do 24. junija 2020.

Če bo v programih omejitev vpisa, bodo v izbirnem postopku lahko sodelovali le kandidati, ki bodo uspešno zaključili 9. razred osnovne šole.

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka bo potekala med 30. 6. in 6. 7. 2020, vpis in izvedba 2. kroga izbirnega postopka pa med 6. 7. in 16. 7. 2020.

Obvestila o terminih vpisa bodo prijavljeni kandidati prejeli osebno po pošti do 24. 6. 2020.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitev v programu

Če bo zaradi prevelikega števila prijavljenih kandidatov vpis v programe omejen, predstavlja merilo za izbiro kandidatov število točk, ki jih kandidati pridobijo z zaključenimi ocenami v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Štejejo zaključene ocene pri obveznih predmetih, pri izbirnih pa ne.

Kandidat lahko zbere največ 175 točk.

Nacionalni preizkusi znanja

Učenci letos ne bodo pisali nacionalnih preizkusov, zato se merila glede nacionalnih preizkusov ne upoštevajo.

Odločbe o usmeritvi

V primeru omejitve vpisa v program, kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta program in dosega najmanj 90 odstotkov točk 1. ali 2. kroga izbirnega postopka.

Spodnje meje za vpis v 1. krogu izbirnega postopka v preteklih šolskih letih

Šolsko leto 2016/17 Šolsko leto 2017/18 Šolsko leto 2018/19 Šolsko leto 2019/20
Program Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 147/126 145/125 135/132 140/98
Kozmetični tehnik 135 136/79 136 134/71
Tehnik laboratorijske biomedicine 132 141/109 138/117 147
Zobotehnik 133 140 136/117 ni bilo omejitve

Kontakt

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 15.00-16.00
tor – pet: 9.00-11.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 9.00 – 11.00
pet: 15.00 – 16.00

LOKAR, Manja
Uradne ure:

tor: 8:30 – 10:30
pet: 8:30 – 10:30

01 300 72 51
IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30