Vpis

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)

Vpis učencev v začetni letnik srednje šole v šolskem letu 2015/16

Za šolsko leto 2015/16 so razpisani :

  • 3 oddelki v programu farmacevtski tehnik, 84 prostih mest,
  • 2 oddelka v programu kozmetični tehnik, 56 prostih mest,
  • 2 oddelka v programu zobotehnik, 56 prostih mest,
  • 1 oddelek v programu tehnik laboratorijske biomedicine, 28 prostih mest.

Vpisni postopek

Učenci se lahko prijavijo v srednješolske programe najkasneje do 3 4. 2015. Po tem datumu šole ne sprejemamo več prijav.

Javna objava števila prijav za vpis na posameznih šolah bo na spletni strani MIZŠ, dne 9. 4. 2015. Naslov: www.mizs.gov.si.

Število prijavljenih kandidatov v programih naše šole  bomo objavili tudi na šolski spletni strani.

Od  9. 4. 2015 do 24. 4. 2015  lahko učenci prenesejo prijave na druge šole oz. v druge programe, če ugotovijo, da niso oddali prijave v pravi program oz. da bodo ugotovili, da imajo prenizko število  točk v programih, kjer se obeta omejitev vpisa.
Po 24. 4. 2015 učenci ne morejo več prenašati prijav, razen v zelo utemeljenih primerih. Prijave ostanejo na šolah do zaključka 2. kroga izbirnega postopka, to je do 29. 6. 2015.
Do 3. 6. 2015  bomo učence pisno obvestili o omejitvah vpisa v posameznih programih na naši šoli.

Učenci se lahko prijavijo v program zobotehnik šele po uspešno opravljenem preizkusu ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

Spodnje meje  1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolsko leto 2014/15

Program Število točk NPZ
Farmacevtski tehnik 145 106
Kozmetični tehnik  132 95
Tehnik laboratorijske biomedicine 134 92
Zobotehnik 142 101

Javna objava števila stanja prijav za vpis na posameznih šolah je objavljena na spletni strani MIZŠ.

Kontakti

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00
pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30