Povejte nam svoje mnenje!
Spletno stran SŠFKZ se trudimo nenehno dopolnjevati in nadgrajevati.

Odgovorite na nekaj kratkih vprašanj in nam jo pomagajte izboljšati tudi z vašo pomočjo!
Z veseljem!
Ne, hvala
SLO   ENG   
Facebook
Domov >

Vpis

Datum zadnje posodobitve: 10. apr 2014

Vpis učencev v začetni letnik srednje šole v šolskem letu 2014/15

Za šolsko leto 2014/15 so razpisani :

  • 3 oddelki v programu farmacevtski tehnik, 84 prostih mest,
  • 2 oddelka v programu kozmetični tehnik, 56 prostih mest,
  • 2 oddelka v programu zobotehnik, 56 prostih mest,
  • 1 oddelek v programu tehnik laboratorijske biomedicine, 28 prostih mest.

Stanje prijavljenih kandidatov za vpis za šolsko leto 2014/15 na dan 4. 4. 2014

Program Št. razpisanih mest Št. prijavljenih kandidatov na dan 4. 4. 2014 Začasna spodnja meja (1.krog) glede na točke v 7. in 8. razredu OŠ
Farmacevtski tehnik 84 122 97 točk
Kozmetični tehnik  56 75 83 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 28 29 za enkrat ni preveč kandidatov
Zobotehnik 56 92 96 točk

Učence in starše obveščamo, da lahko sami izračunate dosežene točke iz zaključenih ocen v 7. in 8. razredu. Seštejete zaključene ocene vseh obveznih predmetov (izbirni predmeti se ne prištevajo zraven).

Prijavljeni učenci, ki v tem trenutku ne dosegate začasne spodnje meje, imate manjšo možnost za vpis v program, v katerega ste se prijavili.

Svoje prijave lahko prenesete v druge programe na naši šoli ali na druge šole najkasneje do petka, 25. 4. 2014.

O omejitvah vpisa v posamezne programe bomo vsakega prijavljen/a učenec/učenko pisno obveščen/a najkasneje do 3. 6. 2014.

Vpisni postopek

Učenci se lahko prijavijo v srednješolske programe najkasneje do 4. 4. 2014. Po tem datumu šole ne sprejemamo več prijav.

Javna objava števila stanja prijav za vpis na posameznih šolah bo objavljena na spletni strani MIZŠ, dne 10. 4. 2014.

Število prijavljenih kandidatov v programih naše šole  bomo objavili tudi na šolski spletni strani.

Od  10. 4. 2014 do 25. 4. 2014  lahko učenci prenesejo prijave na druge šole oz. v druge programe, če ugotovijo, da niso oddali prijave v pravi program oz. da imajo prenizko število točk v programih, kjer se obeta omejitev vpisa.

Po 25. 4. 2014 učenci ne morejo več prenašati prijav, razen v zelo utemeljenih primerih. Prijave ostanejo na šolah do zaključka 2. kroga izbirnega postopka, to je do 27. 6. 2014.

Do 3. 6. 2013  bomo učence pisno obvestili o omejitvah vpisa v posameznih programih na naši šoli.

Učenci se lahko prijavijo v program zobotehnik šele po uspešno opravljenem preizkusu ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

za vpis v program zobotehnik bo v petek, 21. 3. 2014 na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, ob 14.30 uri. Kandidati naj prinesejo s seboj svinčnik, ravnilo (30 cm), škarje in lepilni trak.

Prijave za opravljanje preizkusa sprejemamo do 5. 3. 2014. Obrazec dobite na spletni strani MIZŠ.

Opravljen preizkus velja za šolsko leto 2014/15.

Kontakti

tel 01 300 72 40 (tajništvo)
01 300 72 51, 300 72 66  (šolska svetovalna služba)
01 300 72 56 (organizator izobraževanja odraslih)
mail ssfkz-odrasli@guest.arnes.si