Vpis

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)

Informacije in navodila o poteku vpisa v srednje šole za šolsko leto 2018/19

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sredini januarja na svojih spletnih straneh objavilo Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/19.
Učenec/učenka izpolni eno PRIJAVO za vpis v začetni letnik srednje šole. Prijava je na voljo na spletnih straneh MIZŠ. Prijavnica ima oznako MŠŠ-2-1,20/08. Prijavo je potrebno poslati na izbrano šolo najkasneje do 5. 4. 2018.

V šolskem letu 2018/19 bomo vpisali:

  • 3 oddelke (84 kandidatov) v program FARMACEVTSKI TEHNIK,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program KOZMETIČNI TEHNIK,
  • 1 oddelek (28 kandidatov) v program TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program ZOBOTEHNIK

Če si učenec/učenka premisli glede izbrane šole ali programa, lahko med 10. 4. in 25. 4. 2018 prenese prijavo na katero koli drugo šolo ali v drug program na isti šoli. Po 25. 4. 2018 prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis na šolah, ki bodo imele omejitve, ne bo končan, to je 6. 7. 2018.

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Za vpis v program zobotehnik mora kandidat najprej uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje. Za preizkus se je potrebno prijaviti najkasneje do 5. 3. 2018. Obrazec za prijavo je na voljo na spletnih straneh naše šole ali spletni strani MIZŠ.

Preizkus bo potekal na naši šoli, v četrtek, 15. 3. 2018, ob 14:30. Po uspešno opravljenem preizkusu se kandidat lahko prijavi v program zobotehnik.
Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu velja za vpis v šolsko leto 2018/19.

Preizkus je namenjen učencem 9. razreda in starejšim kandidatom, ki se želijo prešolati. mlajših učencev ne bomo sprejeli.

Za opravljanje preizkusa kandidat obvezno prinese s seboj:
navadni svinčnik, radirko, ravnilo ali trikotnik (30 cm), škarje in lepilni trak (selotejp).

Dodatnega obvestila za preizkus kandidatom ne bomo pošiljali.
O doseženih rezultatih preizkusa bomo vse kandidate pisno obvestili najkasneje v osmih dneh po opravljanju preizkusa. Informacij po telefonu ne bomo dajali!

Če je kandidat pri opravljanju preizkusa neuspešen, se v program zobotehnik NE more prijaviti. Lahko pa se prijavi v ostale programe na naši šoli: farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in kozmetični tehnik ali na katero koli drugo srednjo šolo.

Prenos prijav

Do 25. 4. 2018 je mogoče prenesti prijavo v katero koli drugo srednjo šolo. V tem času se lahko učenci sami ali skupaj s starši pogovorijo o izbiri šole oz. programa s šolskima psihologinjama TATJANO LORENCIN in mag. DARJO JUSTINEK, ki vodita vpisni postopek.

Informacije lahko dobite po telefonu (01/300-72-51 in 300-72- 66) ali osebno v:
ponedeljek: 12.00 – 13.00 ali 15.00 – 16.00
torek: 11.00 – 13.00
sredo: 11.00 – 13.00
četrtek: 11.00 – 13.00
petek: 12.00 – 13.00 ali 15.00 – 16.00.

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezen program večje od števila razpisanih mest, bo šola v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo kandidate pisno obvestili do 6. junija 2018. Če bo v programih omejitev vpisa, bodo v izbirnem postopku lahko sodelovali le učenci/učenke, ki bodo do 15. junija uspešno zaključili 9. razred osnovne šole.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitev v programu

Če bo zaradi prevelikega števila prijavljenih učencev vpis v programe omejen, predstavlja merilo za izbiro kandidatov število točk, ki jih kandidati pridobijo z zaključenimi ocenami v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Štejejo zaključene ocene pri obveznih predmetih, pri izbirnih pa ne.
Učenec lahko zbere največ 175 točk.

Nacionalni preizkusi znanja

Če se v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, ki jih je kandidat dosegel na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (NPZ). Sprejet je kandidat, ki je dosegel višji rezultat na NPZ. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se lahko upoštevajo, če starši oz. skrbniki podpišejo soglasje.

Odločbe o usmeritvi

Kandidat je v primeru omejitve vpisa v program lahko sprejet brez izbirnega postopka, v kolikor ima do začetka izbirnega postopka veljavno odločbo za določen program.

Spodnje meje za vpis v 1. krogu izbirnega postopka v preteklih šolskih letih

  Šolsko leto 2015/16 Šolsko leto 2016/17 Šolsko leto 2017/18
Program Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 148 točk 147/126 145/125
Kozmetični tehnik 139 točk 135 136/79
Tehnik laboratorijske biomedicine 136 točk 132 141/109
Zobotehnik 139 točk 133 140

Kontakt

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00 – 13.00
pet: 14.00 – 16.00

LOKAR, Manja
Uradne ure:

pon – pet: 9.00 – 10.30

01 300 72 80
IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30