Strokovni ogled Inštituta za anatomijo ter Klinike Golnik

Za dijaki 4. L je pester teden, saj smo kar dva dni zapored imeli strokovne oglede različnih ustanov, kjer se laboratorijski tehniki biomedicine lahko zaposlimo. V sredo, 5. 4. 2023, smo si v jutranjih urah ogledali Inštitut za anatomijo. Spoznali smo prostore za anatomijo, kjer se na različnih preparatih fiksiranih v formalinu učijo študentje medicine. Tuji študent, ki na inštitutu opravlja doktorat, nam je razkazal prostore inštituta, med drugim tudi pokostnico in razteleševalnico (secirnico). Ogled smo nadaljevali v citopatološkem laboratoriju, kjer so nam zaposlene opisale svoje delo. Preizkusili smo se lahko pri rezanju na kriostatu, aparatu za rezanje zmrzlih tkiv, namenjenim za nujne preiskave. Izvedeli smo, katera barvanja tkivnih preparatov in zakaj jih najpogosteje izvajajo ter namen raziskave, ki jo trenutno opravljajo. Sledil je še obisk prostora, kjer njihov izkušen sodelavec opazuje ter primerja celice, ki so pobarvane po različnih metodah.

Naslednji dan, 6. 4. 2023, smo v jutranjih urah odšli na kliniko Golnik. Predstavili so nam zgodovino in dejavnost klinike, laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko ter laboratorij za citologijo in patologijo. V laboratoriju za citologijo in patologijo smo si ogledali preparate, obarvane z različnimi tehnikami, spoznali pomembnost ločevanja zdravih celic od tumorskih, ter prostor, v katerem pripravljajo parafinske bloke. Preparate za razliko od nas barvajo v avtomatskih barvalcih. Sledil je ogled oddelka za obdukcije, kjer smo se seznanili z delom patologa ter njegovega pomočnika. Nato smo odšli v laboratorij za imunologijo in molekularno genetiko, kjer so nam predstavili princip alergijskih in genetskih preiskav. Ogledali smo si tudi bio-banko, kjer hranijo vzorce za raziskave, ki jih lahko uporabljajo tudi do 30 let. Na vrsti je bil tretji laboratorij, in sicer laboratorij za respiratorno mikrobiologijo oz. kar mikrobiologijo, saj v njem izvajajo raziskave tudi na drugih vzorcih. Opremljeni so s specialnim spektrometrom, ki omogoča pridobitev rezultatov o morebitni infekciji hitreje kot po standardnih postopkih (zasajevanje, inkubacija itd.) ter aparatom za pripravo in vlivanje gojišč. Predstavili so nam tudi aparat za hemakulture, ki je pomemben predvsem pri bolnikih s sepso, saj najhitreje prikaže rast mikroorganizmov v krvi. Pokazali so nam tudi rast različnih bakterij na gojiščih. Nazadnje smo spoznali še velik avtomatiziran laboratorij za biokemijo in hematologijo. Pregled krvnih razmazov se redko izvaja ročno, saj imajo v posebnem programu shranjene slike celic, s katerimi računalnik primerja analizirane Presenetilo nas je, da laboratorij deluje vse dni v tednu po 24 ur, zato morajo dežurni zelo dobro poznati vse aparature in metode dela.